Author: | Category: Logistika |

Ernesto Rampinini srl, ponudnik prevozniških in logističnih storitev iz Italije, je opravil študijo, kako uporaba logistične programske opreme vpliva na emisije CO2 in ekonomičnost. Postavili so uporabo naravnih virov v razmerje z izrabo kapacitet uporabljenih tovornih vozil glede na prevoženi kilometer.

Raziskali so dve različni časovni obdobji: čas od leta 1999 do leta 2003 (takrat podjetje še ni uporabljalo TIMOCOMovih aplikacij), in čas po letu 2004, (ko so začeli uporabljati prevozniško platformo podjetja TIMOCOM).

Italijansko start-up podjetje GreenRouter s pomočjo istoimenskega orodja meri emisije CO2 dobavne verige posameznih logističnih podjetij in jih analizira. V raziskavi je podjetje zabeležilo zmanjšanje emisij CO2 (ogljikovega dioksida in ekvivalentnih izpušnih plinov) na prevoženi kilometer v prvih dveh letih uporabe TIMOCOMa za 23 % v primerjavi s štirimi poslovnimi leti brez največje evropske prevozniške platforme. In to hkrati pri 30 % rasti izrabe kapacitet.

To potrjuje učinkovitosti TIMOCOMovih izdelkov in za podjetje pomeni tudi 15 % rast dobička zaradi preprečevanja praznih voženj.

okolje-timocom-prometni-menedzment-prihodnosti

Za vsako podjetje v dobavni verigi je neizogibno, da lastne procese analizira in načrtuje v skladu s prizadevanji za varstvo okolja. Kdor je odprt za nove, učinkovitejše tehnologije, si ne le lajša poti v čas Industrije 4.0 in ohranja lastno konkurenčnost, temveč ta podjetja s pomočjo uporabe aplikacij, kot je TIMOCOMova prevozniška platforma, tudi neposredno podpirajo zeleno logistiko in s tem najpomembnejše vidike digitalne dobe.