Author: | Category: Logistika |

Zmanjšanje vplivov na okolje ima v svoji strategiji danes napisano skoraj vsako podjetje in tudi naše ni nobena izjema. V podjetju TIMOCOM se namreč zavedamo pomembnosti ohranitve okolja za naslednje generacije, zato okoljski problematiki namenjamo zelo veliko pozornosti. Dejstvo je, da klimatske spremembe ne škodujejo samo okolju, ampak tudi gospodarstvu kot takemu. Med leti 1980 in 2013 je bilo, po ugotovitvah Evropske agencije za okolje, prijavljene za kar 400 milijard evrov gospodarske škode, ki je nastala zaradi klime. Kako se reševanja tovrstne problematike lotevamo pri nas pa v nadaljevanju.

Odgovornost do okolja v podjetju TIMOCOM vgrajujemo v vsakodnevno poslovno življenje. Na primer – znotraj naše aplikacije profilov podjetij smo razvili posebno funkcijo za nalaganje in prenos najpogosteje uporabljenih dokumentov, ki jih uporabniki sicer običajno pošiljajo preko e-pošte ali faksa (npr. licence, zavarovanja in druge informacije o podjetju). Zaradi te rešitve teh dokumentov ni potrebno več natisniti. Pravzaprav je s pomočjo Timocomovega sistema mogoče celoten proces odvijanja prevozniškega posla začeti in zaključiti brez tiskanja papirja, saj ponujamo možnost pošiljanja, sprejemanja in upravljanja naročil znotraj sistema – povsem digitalno.

Okolju prijaznejša je tudi naša poslovna stavba, v katero smo se preselili v letu 2014, saj ima lasten geotermalni sistem, ki ureja ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Sistem črpa hlad iz zemlje in toploto iz zraka v pisarnah, oba shranjuje in v odvisnosti od zunanje temperature prek sistema za ogrevanje in prezračevanje spet vrača v prostore. Poleg moderne toplotne črpalke in prezračevalnega sistema je v stavbo vgrajenih še približno 1.200 senzorjev, ki skrbijo za avtomatizirano uravnavanje temperature glede na letni čas, naprave znotraj nje pa so v najvišjem energetskem razredu. Nadalje, kot motivacija sodelavcev, da bi v službo prišli na okolju prijazen način, jim ponujamo mesečne vozovnice za javni prevoz. Veliko sodelavcev to možnost transporta s pridom izkorišča, nekateri prihajajo na delo s skupinskimi avtomobilskimi prevozi (car pooling) drugi pa celo s kolesom! Kot zanimivost – zaposlenim se ponuja celo možnost lizinga kolesa.

Sicer pa nas veseli, da ima naše podjetje tako velik vpliv na to, da okolju prijaznejša postaja celotna logistična panoga. K temu doprinesemo s sistemom pametne logistike (Smart Logistics System), ki ga uporabljajo naročniki iz celotne Evrope. Tovrsten način ponujanja prevozov oziroma povpraševanj po le-teh se je namreč izkazal za enega najboljših ukrepov za zmanjševanje praznih voženj, ki niso samo drage ampak tudi neprijazne do okolja. S tem, ko se to število zmanjšuje, se posledično seveda zmanjšujejo tudi emisije CO2, naročniki pa z uporabo sistema ne naredijo nekaj dobrega samo za okolje, temveč tudi zase, saj precej prihranijo pri stroških in času.

Dokaz, da naš sistem učinkovito doprinese k varovanju okolja je italijansko podjetje GreenRouter, kjer so naredili študijo primera, ki temelji na tem, v kolikšni meri je uporaba našega sistema vplivala na ekonomičnost in emisije CO2. Rezultati so bili zelo vzpodbudni. Za lažjo primerjavo so v študiji vzeli dve ločeni obdobji, in sicer: 1999–2003, ko v podjetju še niso uporabljali našega sistema, ter obdobje od leta 2004 dalje, ko so sistem že uporabljali. Raziskava, ki so jo naredili, je pokazala, da je v samo prvih dveh letih uporabe našega sistema prišlo do kar 23 % zmanjšanj emisij CO2, dodatno pa se je povečala še izkoriščenost vozil, in sicer za kar 30 %!

Izraz zelena logistika za nas tako ni samo slogan temveč praksa, ki ji striktno sledimo. Veseli nas, da to prepoznava tudi vse več naročnikov.