Author: | Category: Prevozništvo |

Ali lahko 20-letni poklicni voznik tovornjaka po opravljenem izpitu s svojim vozniškim dovoljenjem CE vozi po tujini v EU?

Strokovnjaki, ki smo jih povprašali, so spontano predvidevali, da je, pravno gledano, to enako kot vozniško dovoljenje za osebni avto pri šestnajstih letih. Toda to ne drži. Gremo lepo po vrsti.

V Sloveniji lahko mladoletniki že kar nekaj let vozniški izpit za osebno vozilo opravljajo že pri šestnajstih letih starosti. Dokler niso stari osemnajst let, lahko avtomobil vozijo le v spremstvu osebe, ki mora biti vpisana v evidenco o vozniških dovoljenjih in navedena v evidenčnem kartonu vožnje. S tem pa 16-letniki ne smejo peljati v sosednje države, ker ta zakon velja le v Sloveniji.

Toda za voznike tovornih vozil, za katere je drugače predpisana najnižja starost enaindvajset let, veljajo popolnoma druga določila. V Sloveniji in številnih drugih evropskih državah (npr. v skandinavskih državah, v Nemčiji in drugod) je mogoče opraviti usposabljanje za poklicnega voznika. V nekaterih državah ta možnost obstaja tudi v okviru služenja vojaškega roka. Kdor opravi usposabljanje in ima ustrezno vozniško dovoljenje, lahko že z osemnajstimi leti samostojno vozi veliko tovorno vozilo.

V Sloveniji to ureja 12. člen Zakona o prevozih v cestnem prometu. Dokler mladi poklicni vozniki ne dopolnijo enaindvajset let, morajo imeti pri sebi svoje vozniško dovoljenje in potrdilo o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Le tako lahko v Sloveniji vozijo tudi že med starostmi 18-20 let. To ne velja le za slovenske, temveč tudi za mlade voznike iz drugih evropskih držav s podobnim usposabljanjem.

Slovenski zakon velja seveda le v Sloveniji, toda podobno določilo je tudi v Uredbi Evropske unije 3820/85 »o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom«. V oddelku III (»Posadka«) je zapisano, da je najnižja starost voznikov v tovornem prometu enaindvajset let. Možne so tudi izjeme, ko lahko voznik vozi že z osemnajstimi leti, »če ima zadevna oseba spričevalo o strokovni usposobljenosti, ki jo prizna ena od držav članic in potrjuje, da je voznik zaključil tečaj usposabljanja za voznike vozil, namenjenih prevozu blaga po cesti, v skladu s pravili Skupnosti o najnižji stopnji usposabljanja za voznike v cestnem prometu.«

To v praksi pomeni, da lahko 20-letni poklicni voznik tovornega vozila s tovornim vozilom vozi po vsej Evropski uniji. Prav tako lahko slovenski ali danski voznik z opravljenim usposabljanjem vozi v Nemčiji, čeprav je star šele 18 ali 20 let.