Author: | Category: Prevozništvo |

Pri izbiri najprimernejše transportne platforme (kot so na primer borze tovora, platforme za oddajo razpisov v prevozništvu ipd.), je potrebno biti pozoren na različne varnostne vidike:

Še preden sploh dobite dostop:

Kako podrobno so pregledali vaše podjetje?

Katere dokumente so zahtevali?

Če je dostop dovoljen vsem podjetjem - previdno!

Če je dostop dovoljen vsem podjetjem – previdno!

 

Ko vam odobrijo dostop:

Ali obstaja možnost dekodiranja uporabniškega imena in gesla?

Ali poteka uporaba platforme prek programske opreme, ki je vezana na računalnik?

Kako je z računalniškimi centri ponudnika platforme? Kako so zavarovani, če pride do naravnih nesreč?

Kje se nahajajo računalniški centri ponudnika in kakšni so zakoni v zvezi z varstvom podatkov v tej državi?

Pri sklepanju poslov z drugimi uporabniki platforme:

Kako lahko preverim, če gre za solventno/izkušeno/preverjeno podjetje?

Ali lahko spremljam lokacijo svojega blaga na zemljevidu?

Lahko preverim identiteto uporabnika/poslovnega partnerja?

Če pride do težav:

Stranka, ki ste jo našli prek platforme vam ni poravnala računa – se ponudnik platforme vmeša in če se, na kakšen način?

Ali imajo dovolj svetovalcev, ki razumejo vaš jezik?

 

To je le nekaj varnostnih aspektov, ki so pomembni pri analizi platforme, ki bo najprimernejša za vas. Vedno morate razumeti, da je tudi samo poslovanje z drugim partnerjem (ne glede na to, ali ste ga našli prek platforme ali ne) povezano z določenimi tveganji. Zato vedno pozorno preverite vse potrebne podatke in venomer šolajte in senzibilizirajte vaše zaposlene glede varnega poslovanja prek spleta.