Author: | Category: Logistika |

Prva polovica leta se zaključuje in napovedani logistični trendi se vedno bolj uresničujejo. Razvoj “logistike 4.0” prinaša velike spremembe. Avtomatizacija, povezovanje in predvsem digitalizacija znotraj podjetij so teme, ki bodo postale še pomembnejše.

Trend št. 1: Mobilna podatkovna komunikacija
Mobilna podatkovna komunikacija in mobilna uporaba interneta nista rezervirani le za zasebno področje. Mobilnost, prilagodljivost in hitrost imajo največji pomen ravno v prevozništvu. Prevozniški posli se morajo tudi med potjo odvijati varno. Uporabnikom je že samoumevno, da jim je ponujena možnost, da lahko svoje aplikacije uporabljajo ne glede na napravo, torej sinhronizirano.

Trend št. 2: Pametni vmesniki
Znano je, da brez IT v logistiki ni možen noben premik. Skoraj vsaka špedicija uporablja programsko opremo za dispozicijo in eno ali več prevozniških borz. Največja prevozniška platforma v Evropi TIMOCOM omogoča povezavo obeh sistemov z vmesnikom TC Connect, ki so ga uvedli že pred 10 leti. Zahvaljujoč vmesniku ni potrebno ročno prenašti prostega tovora ali tovornih vozil iz lastnega sistema za upravljanje prevozov na prevozniško borzo. Poleg prihranka časa prevozniško podjetje z združevanjem podatkov pridobi večji pregled nad lastnimi aktivnostmi. Produktivnost je lažje merljiva in poslovanje se lahko še naprej optimizira.

Logistika: digitalizacija, avtomatizacija, mobilnost, varnost.

 

Trend št. 3: Preglednost s funkcijo sledenja
Potreba po telematskih sistemih pri prevozih blaga raste. Naročniki želijo sproti prejemati informacije o tem, kje se trenutno nahaja njihova pošiljka, prevozniška podjetja pa lahko s pomočjo telematike še lažje načrtujejo organizacijo svojega dela. Da lahko, na primer disponenti, kljub uporabi številnih različnih telematskih sistemov ohranijo preglednost, je največja prevozniška platforma v Evropi TIMOCOM funkcijo sledenja povezala s prevozniško borzo. Na platformi za sledenje, ki je neodvisna od ponudnika, so vmesniki za vse običajne telematske sisteme v Evropi.

Trend št. 4: Varstvo podatkov / digitalna izmenjava podatkov
Pošiljanje ali prenos podatkov in dokumentov v oblak, pošiljanje po elektronski pošti ali s pomočjo javnih storitev pošiljanja sporočil postajajo vedno bolj običajna praksa v vsakodnevnem delavniku. Vse, kar lahko digitaliziramo, se bo digitaliziralo tudi v prihodnosti – transformacija je neizogibna. Pretok informacij med vsemi udeleženci se izboljša, hkrati pa delovni procesi postajajo hitrejši in preglednejši. Obstaja namreč nesorazmerje med občuteno in dejansko varnostjo ter vedenje o tem, kaj se zgodi z določenimi podatki. Zaradi tega podjetja potrebujejo digitalno strategijo, na kakšen način bodo obdelovali svoje podatke. Uporabniki in ponudniki si bodo v prihodnje vedno bolj prizadevali, da bi zagotovili elektronsko izmenjavo podatkov, ki bo zanesljiva.