Author: | Category: Logistika |

Kmalu, konkretno 23. junija, bodo Britanci odločali o tem ali bodo ostali del Evropske Unije ali ne. Izid je trenutno negotov. Logistična branža pa je pri tem zaskrbljena.

Britansko gospodarstvo je tesno povezano z EU: 43,7 % izvoza Velike Britanije je v letu 2015 šlo v EU. Uvoz iz EU pa je znašal 53,1 %. EU je torej najpomembnejši trgovinski partner Združenega kraljestva.

Če se bo Velika Britanija odločila za izstop iz EU in bo želela popolno neodvisnost, bo to imelo daljnosežne posledice. S t.i. brexitom bi Velika Britanija izgubila okoli 50 pogodb o prostem trgovanju EU z državami tretjega sveta – in bi jih morala skleniti na novo.  Ovire pri trgovanju pa višajo cene uvoza za potrošnike in proizvodna podjetja, ki so odvisna od uvoza. Posledično se ne bi podražil le izvoz, ampak tudi blago, ki je proizvedeno v državi za domače tržišče. To bi prizadelo predvsem Britance, vendar bi posledice bile tudi v preostalem delu Evrope.

Negotovost vlada tudi v Veliki Britaniji. Najnovejša anketa britanske mreže IMHX kaže, kako razmišljajo o izstopu. Posebnost: večina vprašanih daje prednost izstopu Velike Britanije iz EU. Hkrati anketiranci verjamejo, da bi bilo za njihovo podjetje boljše, če bi država ostala v EU.

Tudi pri vprašanju, kakšen vpliv na podjetja bo imel izstop iz EU, v britanski logistični branži ni enotnega mnenja. Večji del vprašanih (38 %) je mnenja, da bo brexit negativno vplival na rast njihovega podjetja. 33 % navaja, da izstop ne bo imel nobenih posledic. Le eden izmed petih anketirancev meni, da bi branža z izstopom lahko pridobila.

Bomo videli! Najkasneje 23. junija pa bo jasno, v katero smer se bodo stvari odvijale.