Author: | Category: Prevozništvo |

Obvladovanje obdobij ozkih grl v prevozništvu

December je v številnih panogah eden izmed najbolj delovno intenzivnih mesecev v letu. V predbožičnem času morajo trgovska in prevozniška podjetja obvladovati povečan obseg prevoza blaga. Hanna Cwojdzińska to še kako dobro pozna. Je komanditistka v logističnem podjetju FreeGo Logistic, specializiranem za uvoz, izvoz, kabotažo in notranje prevoze. Izkušena špediterka se znajde tudi v težkih situacijah in po potrebi vskoči tudi kot »gasilka«, kot to imenuje sama. Lastna načela, kot so varnost, odgovornost, vsestranskost in učinkovito upravljanje časa, na podlagi katerih je podjetje FreeGo Logistic zgradilo svojo znamko, podjetju pomagajo pri obvladovanju teh izzivov.

Preverjanje prevoznikov pred dodelitvijo naročila

Podjetje FreeGo Logistic je na Poljskem prisotno od leta 2011. Na podlagi svojih izkušenj, znanja in poznavanja panoge lahko vodstvo podjetja dobro oceni različna tveganja, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem poslovanju – in jih nato s pomočjo vpeljanih sistemov upravljanja in elementov filozofije kaizen uspešno minimizira.

»Naročila prevoza ne oddamo kateremu koli ponudniku,« pojasnjuje Hanna Cwojdzińska. »Prevoznike pred tem interno preverimo. Ne preverjamo samo, ali razpolagajo s potrebnimi dovoljenji in potrdili. Podrobno si ogledamo tudi njihovo zavarovanje odgovornosti, zlasti z vidika obsega, višine in načina plačila premije. Če je na primer zavarovalna premija razdeljena na obroke v višini 400 zlotov, v večini primerov to ne kaže na dobro finančno stanje podjetja. Primerjamo tudi spremne informacije z navedbami v zavarovanju odgovornosti, saj se žal dogaja, da nam prevozniki ponujajo prevoz z vozili, ki sploh niso vključena v zavarovanje. Če podjetje ne izpolnjuje naših varnostnih zahtev, potem z njim ne sodelujemo.«

Strogi kriteriji preverjanja veljajo tudi za izbiro zaposlenih. Podjetje FreeGo Logistic svojih zaposlenih ne zaposluje naključno. Vsi kandidati se morajo udeležiti usposabljanja in uspešno rešiti interni preizkus znanja. Predvsem stranke podjetja so seznanjene s temi posebnimi postopki pri zaposlovanju in jih zelo cenijo. »Vestna in vsestranska skrb za varnost je naša prednost pred konkurenco,« pojasnjuje Hanna Cwojdzińska. Ta varnost pa je odvisna od več dejavnikov. Ker špedicija na mednarodnem trgu posluje preko spleta, namenja posebno pozornost izbiri digitalnih rešitev, ki zagotavljajo transparentne informacije in omogočajo preverjanje drugih podjetij na podlagi hitrega pregleda njihovih dokumentov: »Ker je mogoče vse potrebne dokumente vključiti v profil podjetja, nam od morebitnih partnerjev ni treba zahtevati dodatnih dokumentov. Vse je mogoče priklicati na enem mestu, s čimer prihranimo dragocen čas. Ker tudi podjetje TIMOCOM, tako kot mi, namenja veliko pozornost preverjanju podjetij, lahko sodelujemo z že preverjenimi prevozniki.«

 

Trajna pripravljenost in odgovornost

»Delo v logistični in prevozniški panogi terja 24-urni delovnik,« priznava Hanna Cwojdzińska. »Vedno moraš biti online.  Celostne storitve za stranke pomenijo, da je treba prevzeti odgovornost za tovor že od njegovega nakladanja pa vse do njegovega razkladanja,« še doda.

Vloge časa kot dejavnika v tej panogi ne gre podcenjevati. Čas je treba premišljeno izkoristiti in z njim skrbno upravljati. Zato ni presenetljivo, da podjetja zanimajo orodja, ki bi jim olajšala upravljanje s časom. Podjetje FreeGo Logistic zato ceni novosti v sistemu pametne logistike (Smart Logistics System), zlasti novo in preglednejšo začetno stran: »Če kaj iščem oziroma potrebujem, mora biti to iskanje karseda intuitivno in v sistemu zlahka izvedljivo,« ugotavlja zaposlena v podjetju FreeGo Logistic. »Pri vsakodnevni uporabi je enostavna zgradba sistema TIMOCOM v primerjavi s pogosto nepotrebno zapletenimi IT-rešitvami v prednosti. Hitrost ter intuitivna in enostavna uporaba sta v naši panogi najpomembnejša faktorja,« poudarja.

Dodelitev in prevzem kratkoročnih naročil

V najbolj zasedenih obdobjih, kot na primer v predbožičnem času, pogosto prihaja do kritičnih situacij. Pride lahko do konflikta interesov: Na eni strani stoji stranka, ki si želi hitre dostave blaga, na drugi strani pa voznik, ki si želi čimprejšnje vrnitve domov, da bi lahko praznične dni preživel s svojo družino. S sistemom TIMOCOM je mogoče interese obeh strani združiti, saj omogoča povezovanje blaga z vozili. S pomočjo iskanja na določenem območju v sistemu TIMOCOM je mogoče preprečiti, da bi vozilo stalo in čakalo na tovor, prav tako pa tudi vrnitev praznega vozila iz tujine. Poleg tega sistem ponuja rešitve za naročnike s kratkoročnimi potrebami po prevozu blaga.

 

Rešitve za kratkoročne izzive

Stalnost in zanesljive rešitve so potrebna protiutež za dinamičen špedicijski trg. Da se lahko logistično podjetje hitro in ustrezno odzove na težave v dobavni verigi, mora odlično obvladati organizacijo vsakodnevnega dela in uporabljati napredne delovne procese, kjer imajo glavno vlogo izkušnje in politika logističnega podjetja. Zato je zelo pomembno zanesljivo sodelovanje med zaposlenimi v podjetju, prav tako pa tudi sodelovanje s strankami.

Prevozniška in logistična panoga se nenehno spreminja, zlasti zato, ker se stalno spreminja tudi zakonodaja na tem področju. Njen razvoj je odvisen od številnih dejavnikov, med drugim tudi od gospodarskih in demografskih. V teh težkih razmerah – in ne le v času napetega predbožičnega poslovanja – imajo konkurenčno prednost tista podjetja, ki razumejo, da morajo najti rešitve za vsakodnevne izzive.