Author: | Category: Prevozništvo |

Prevozniški barometer podjetja TIMOCOM prikazuje aktualno stanje ponudb tovora in tovornih vozil na evropskem trgu cestnega prevozništva in s tem tudi trenutno stanje evropskega prevozništva in logistike.

Podjetje vsako četrtletje objavi poročilo skupaj z analizo gibanj. Tako je izgledalo 2. četrtletje:

Rahel presežek tovora – skupno je bilo drugo četrtletje precej bogatejše s tovorom kot začetek leta.

TIMOCOM je v spomladanskih mesecih zabeležil razmerje med tovorom in tovornimi vozili 52:48. V posameznih mesecih pa je bilo veliko nihanj. Meseca aprila je bil delež tovora z 49 % za celih 16 odstotnih točk višji kot prejšnji mesec marec. V primerjavi s preteklimi leti se je mesec april kljub temu slabše odrezal: leta 2015 je delež tovora znašal 53 %, leta 2014 pa celo 54 %. Mesec april poživljajočega učinka iz meseca marca žal ni mogel dvigniti tako visoko, kot je to storil v preteklih letih.

V mesecu maju se je delež tovora povečal za 10 odstotnih točk. Tako je dosegel svoj vrhunec četrtletja in celo dosedanji vrhunec leta z 59 % deležem tovora. Marcel Fringsa, glavni predstavnik podjetja TIMOCOMje si to razlaga takole: »Rast je posledica velikega števila delovnih dni med prazniki in posledično krajših delovnih tednov v prazničnih mesecih. Disponenti so morali blago v krajšem času spraviti na cesto do strank.«

Delež tovora je meseca junija ponovno padel za 11 odstotnih točk in je bil z 48 % celo eno odstotno točko pod začetno vrednostjo drugega četrtletja.

SL_TM_Quartalsbericht_2016_Q2

 

Kaj pa druga polovica leta pripravlja za evropski prevozniški trg?

»Obete za prihajajoče mesece je treba obravnavati za vsako državo posebej. Institut IFO predvideva, da se bo v Nemčiji zaradi večjega števila vlaganj in večje potrošnje potrošnikov gospodarska rast povečala in pospešila tudi zagon prevozništva. Gospodarsko stanje v Nemčiji je še vedno pozitivno ocenjeno, medtem ko se je stanje v Italiji, na Portugalskem, v Španiji, Avstriji in Franciji žal ponovno poslabšalo. Vpliv odločitve Velike Britanije za izhod iz EU je trenutno še težko oceniti. Izid referenduma je bil nepričakovan šok in njegovih posledic trenutno še ni mogoče predvideti,« pravi Frings.

Poleg tega pri TIMOCOMu izhajajo iz tega, da bodo meseci julij, avgust in september tako kot v preteklih letih potekali mirno in da bo jeseni tovor ponovno presegel proste kapacitete na trgu.