Author: | Category: Prevozništvo |

Slovenija postaja dvanajsta država, ki prevzema e-CMR (elektronski tovorni list) in si s tem odpira pot za lažjo in bolj učinkovito dostavo blaga, olajšuje trgovino in pripravo na popolnoma digitalne cestne transportne operacije.

Generalni sekretar IRU-a Umberto de Pretto je izjavil, da bo pristop Slovenije k protokolu e-CMR opogumilo tudi ostale države, da se pridružijo. Več držav kot uporablja ta sistem, bolj privlačen postaja in večja je skupna korist.

Področje mednarodnih prevozov blaga v cestnem prometu ureja Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) Organizacije združenih narodov. Upravljavci prevozov, vozniki in tisti, ki sprejemajo pošiljke uporabljajo CMR tovorni list, ki vsebuje natančne podatke o pošiljatelju, prejemniku ter vrsti in količini blaga. Do nedavnega so bili CMR tovorni listi izdani izključno v papirni obliki.

Februarja 2008 je bil dodan protokol h konvenciji CMR, ki zadeva uporabo elektronskega tovornega lista. Ta protokol je stopil v veljavo 5. junija 2011 in do sedaj se mu je pridružilo dvanajst držav: Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Španija in Švica.