Author: | Category: Prevozništvo |

Evropska prevozniška branža je slabo začela prvo četrtletje letošnjega leta, po podatkih TIMOCOMovega prevozniškega barometra.

Delež tovora v primerjavi s prostimi tovornimi vozili v prvih treh mesecih je bil 30:70. Konec meseca januarja je TIMOCOMov prevozniški barometer kazal delež tovora 36 % – šest odstotnih točk manj kot v primerjalnem obdobju preteklega leta. Februarja je bilo razmerje med tovorom in tovornimi vozili več kot očitno: 21 % ponujenega tovora proti 79 % prostih tovornih vozil. Februar je bil tako najslabši mesec v več kot petih letih.

»To je rezultat izzivov, katerim je že dolge mesece izpostavljena evropska prevozniška in logistična branža,« pravi Marcel Frings, glavni predstavnik podjetja TIMOCOM. »Nevarnost terorizma in predvsem begunska kriza sta privedli do tega, da so meje tudi na schengenskem območju ponovno zaprte. Doslej prost pretok blaga se mora sedaj stlačiti skozi šivankino uho.« Takšno oceno je podalo tudi nemško logistično združenje Bundesvereinigung Logistik (BVL) v logističnem indikatorju za prvo četrtletje.

SL_TM_Quartalsbericht_2016_Q1

 

Razpoznavni trend naraščanja
Marca je bilo, tako kot vedno, ponovno več tovora. Delež tovora se je povečal za 12 odstotnih točk na 33 % (leta 2015: 40 %) in tako nakazal smer prihajajočih mesecev. Že konec marca je prišlo do neprekinjene izenačitve razmerja med tovorom in tovornimi vozili.

Ostaja le vprašanje, ali bo trg ta elan lahko prenesel v drugo četrtletje.