Author: | Category: Prevozništvo |

*Od 1. julija dalje je v Nemčiji za dodatnih 1.100 km državnih cest ter cestnih odsekov potrebno plačati cestnino. Gre za državne ceste s štirimi ali več pasovi (podobno avtocesti) ter sledeče odseke cest:

-ločene z vmesnim pasom,
-povezane z avtocestnim omrežjem,
-dolge vsaj 4 km,
-ne predstavljajo mestnega prevoza.

Pregled državnih cest z novo cestnino najdete tukaj.

Cestnine v Nemčiji - novosti

Cestnine v Nemčiji – novosti

*Od 1. oktobra dalje znižanje tonske meje cestninjenja s trenutnih 12 t dovoljene skupne mase na 7,5 t.

Za vozila ali kombinacije vozil bo potrebno plačati pristojbino za uporabo, če je skupna masa vsaj 7,5 t. Plačilo cestnine se s tem torej razširi tudi na vozila med 7,5 t in 12,99 t skupne mase.

*Povečanje števila razredov razpovrščenih po oseh
Namesto dosedajšnjih razredov “do 3 osi” in “od 4 osi” bodo v bodoče obstajali štirje razredi razpovrščanja po številu osi: “2 osi”, “3 osi”, “4 osi” in “5 osi ali več”.

Z razširjenim razlikovanjem med razredi osi, se bodo na novo izračunale cestnine.

Cene od 1.10.2015 so na voljo tukaj: Cene