Author: | Category: Prevozništvo |

TIMOCOMov prevozniški barometer je za obdobje med julijem in septembrom pokazal dokaj pričakovane rezultate:

Na začetku zmanjšanje deleža tovora, potem ponovni upad v dopustniškem mesecu avgustu in na koncu porast tovora. Razmerje med tovorom in tovornimi vozili je znašalo 49:51. Situacija je podobna stanju kot v preteklih letih.

Manjši presežek tovornih vozil v tretjem četrtletju

Manjši presežek tovornih vozil v tretjem četrtletju

Evropska prevozniška panoga je julija pričakovala nadaljnje zmanjševanje deleža tovora na trgu, saj se ta v mesecu avgustu običajno zmanjša. V številnih evropskih državah je v tem mesecu čas dopustov, zaradi česar je potrebnih le malo prevozov. Delež tovora se je ponovno zmanjšal. Tako je TIMOCOMov prevozniški barometer v avgustu kazal razmerje med tovorom in tovornimi vozili 43:57.

Glavni predstavnik podjetja TIMOCOM Marcel Frings si situacijo razlaga tako: »Treba je omeniti, da dejavniki, kot na primer slabo vreme ali kriza v vzhodnem delu Evrope med Ukrajino in Rusijo, do avgusta letos niso vplivali na celotno dogajanje. Pri tem so seveda izvzeti prevozi na lastnih relacijah. Število prevozov iz Rusije v vse ostale države se je hitro zmanjšalo.«

September preseneča

Za presenečenje je poskrbel mesec september, saj je TIMOCOMov transportni barometer zelo hitro ponovno pristal na pozitivni strani. Delež tovora na evropskem prevozniškem trgu se je septembra povečal za celih 14 odstotnih točk. Z razmerjem 57:43 ima september doslej največji delež tovora letos in tudi v primerjavi s prejšnjimi tremi leti.

To lahko pomeni dobro osnovo za uspešno zadnje četrtletje leta 2014. Enakega mnenja je tudi Marcel Frings: »Menimo, da se bo zadnje četrtletje manj poslabšalo kot smo navajeni. Tako bo oktober enak septembru – bogat s tovorom. Novembra bo prišlo do manjšega padca navzdol preden bo decembra ponovno večja potreba po prevažanju in s tem tudi porast na TIMOCOMovem prevozniškem barometru

Več informacij o TIMOCOMu in transportnem barometru lahko najdete na www.timocom.si.