Author: | Category: Prevozništvo |

V Nemčiji je voznikom tovornjakov preživljanje rednega tedenskega počitka v voznikovi kabini prepovedano. Le krajši, 24-urni počitek ob koncu tedna bodo še lahko preživeli v vozilu.

Za to prepoved so si skoraj štiri leta močno prizadevali člani združenja »Actie in de Transport e.V.«, nekateri socialdemokratični poslanci zveznega parlamenta in revija »Fernfahrer«. S tem se želijo po eni strani zavzeti za vzhodnoevropske voznike, ki so več mesecev na poti daleč od doma. Po drugi strani pa upajo, da bodo z uskladitvijo določil, nadzora in kazni po celi Evropi dosegli konec boja za ceno v zahodni Evropi in s tem povišanje cene prevozov.

Združenje »Actie in de Transport« je s peticijo v zveznem parlamentu pravzaprav zahtevalo, da se morajo vsi vozniki tovornjakov najkasneje vsak drugi konec tedna vrniti v domači kraj svojega delodajalca. To pa ni združljivo z osnovno pravico do svobode gibanja, zaradi katere država nikomur ne sme predpisati, v kateri državi ali v katerem mestu se mora nekdo nahajati. Zdaj velja le, da morajo redni čas počitka ob koncu tedna preživeti »izven vozila«.

Kritiki se bojijo, da ta prepoved ne bo vplivala na cene prevozov, kot ni vplivala podobna prepoved v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem in da bodo morali številni vozniki konce tedna preživeti v kontejnerskih vaseh namesto v svojih posteljah v voznikovi kabini.

Sprejetje zakona zveznega sveta

Prve objave v nemškem strokovnem tisku o sprejetju zakona so žal brez izjeme nepopolne in napačne. Težava pri spremembah zakona: zakonodajalec je sicer predvidel globo za preživljanje rednega počitka ob koncu tedna v voznikovi kabini, vendar hkrati ni oblikoval prepovedi, da konca tedna ne smejo preživeti v voznikovi kabini. Na prvi pogled je ta nenavadna konstrukcija skrpucalo, ampak jo lahko razložimo s kontroverznimi pogajanji med strankama CDU in SPD v tej zadevi. Tako so prišli do tega polovičarskega kompromisa.

Hkrati so v zakonu jasno določili, da lahko v tovornjaku preživijo le krajši (24-urni), ne pa tudi rednega (45-urnega) počitka ob koncu tedna.

Kaj to pomeni za voznike?

Če na primer nekoga na avtocestnem postajališču v soboto zjutraj vidi policija v njegovem tovornjaku in potem še enkrat v nedeljo zvečer, potem policija domneva, da je to le krajši, 24-urni počitek ob koncu tedna. Dokaze o preživljanju v kabini je dolžna izvajati policija. Za ta konec tedna po trenutni zakonodaji voznika v Nemčiji ne morejo kaznovati. Toda: policija lahko preveri pretekli čas in če je voznik prejšnji konec tedna že imel takšen krajši počitek ob koncu tedna, potem je v težavah. Nadzorniki ga ne bodo oglobili za tokratni počitek, temveč za počitek prejšnji konec tedna. Za vsako uro, ki jo je preživel manj od predpisanih 45 ur počitka, mora plačati 60 €, podjetje pa 180 €. Tarifa je določena v seznamu denarnih glob. Obema pripišejo naklepno dejanje. Če je tovornjak miroval na primer 30 ur, potem mora voznik plačati 15 x 60 € = 900 evrov in podjetje trikrat toliko.

Trenutno lahko le špekuliramo, če so takšne odločbe o globah tudi pravno veljavne. Zakon je začel veljati včeraj in seveda bomo šele po tem lahko kaj povedali o načinu nadzora s strani Zveznega delovnega sodišča BAG in policije. Lahko izhajamo iz tega, da bodo prvi nadzori v Nemčiji opravljeni na mejnem območju z Belgijo in Francijo, saj so se doslej številni vozniki zaradi prepovedi preživljanja konca tedna v tovornjaku v teh državah umaknili v Nemčijo in so parkirišča za tovornjake v mejnem območju še bolj zasedena kot v preostalih delih republike.