Author: | Category: Prevozništvo |

Prevozniki morajo upoštevati francoski zakon o minimalni plači!

1. julija 2016 je v Franciji začelo veljati novo določilo o minimalni plači za tuje voznike tovornih vozil na francoskih tleh.

Šest najpomembnejših dejstev o novem francoskem zakonu “Loi macron”:

1. Minimalna plača
Za kabotažne vožnje in čezmejne vožnje, katerih končna ali začetna točka leži v Franciji, velja francoska zakonsko predpisana minimalna plača (SMIC) za voznike tovornih vozil.

Ta trenutno znaša med 9,68 € –10 € in je odvisna od teže vozila in usposobljenost voznika: Minimalna urna postavka.

2. Tranzitne vožnje so izvzete
Tranzitne vožnje so izvzete iz tega zakona. Če nakladanje ali razkladanje ne poteka v Franciji, kriteriji za uporabo državnega zakona niso izpolnjeni in ni zahtevana minimalna plača.

3. Potrdila
Zakon določa, da morajo vozniki imeti pri sebi potrdilo o napotitvi od svojega delodajalca ter kopijo pogodbe o zaposlitvi (prevod ni potreben). Obrazec za potrdilo o napotitvi je v francosko-angleški različici na voljo na sledeči povezavi: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_15553-01.pdf

4. Predstavnik v Franciji
Delodajalci morajo kot kontaktno osebo navesti predstavnika v Franciji. Slovenski viri (npr. Gospodarska zbornica Slovenije) kot možne predstavnike predlagajo podjetja AFTRI, VIALTIS in EUROBC SAS Forbach.

5. Kazen
Delodajalcem, ki ne bodo upoštevali zakonsko predpisane minimalne plače, grozi kazen v višini do 2.000 € (po delavcu). Kazen pa bodo morali plačati tudi naročniki, če minimalna plača ne bo upoštevana.

6. Prve izkušnje
Pritožbe so deževale iz prevozniških združenj in sindikatov iz več držav. Prometni ministri iz 11 držav članic so skupaj vložili pritožbo glede tega, da določilo o minimalni plači velja tudi za njihove voznike. Bruseljska vlada je zato uvedla postopek za ugotavljanje kršitev – kot že prej Nemčija – in Francijo pozvala, da sprejme stališče o določilu. Po oceni Komisije zakon o minimalni plači predstavlja omejitev proste blagovne menjave.

Mindestlohn_900x600px_RGB