Author: | Category: Prevozništvo |

45-urni počitek ob koncu tedna je v Nemčiji že nekaj mesecev prepovedano preživeti v voznikovi kabini tovornega vozila. Zdaj so začeli opravljati tudi prve kontrole, čeprav je zakonodaja še vedno nejasna.

 

 

Nejasnost se začne z vprašanjem, kako oceniti takšno kontrolo v času počitka. V članku revije Verkehrsrundschau iz leta 2015 tiskovni predstavnik zveznega urada za tovorni promet (BAG), Horst Roitsch, opozarja, da kontrola moti počitek:

»Po 3. členu Direktive 2002/15/ES urejanje formalnosti v zvezi s policijo, carino in uradom za priseljevanje v pravnem smislu velja kot delovni čas,« razlaga Horst Roitsch iz urada BAG. »Če voznika v času njegovega počitka kontrolirajo pristojni organi, je to prekinitev njegovega počitka. Prekinjenega počitka ni mogoče nadaljevati, temveč se mora začeti znova, da ustreza zakonskim zahtevam,« pravi tiskovni predstavnik.

Do sedaj še nihče ni našel pravno »nespodbitne« rešitve, ki bi to lahko preprečila. Nekateri kontrolorji s policije in urada BAG, ki smo jih povprašali za mnenje, menijo drugače. Po poročanju nizozemske revije Truck Star in poljskega bloga 40ton.net so bile na avtocestnem počivališču Medenbach (A3 pri Wiesbadnu) opravljene prve kontrole in izdane prve denarne kazni.

Pri tem je treba zveznim uslužbencem šteti v dobro, da javnost nanje izvaja velik pritisk. Zagovorniki prepovedi že mesece zahtevajo kontrole in splošno potrebo po parkiriščih na nemških avtocestah mešajo s to temo. Tako lahko dobimo (napačni) vtis, da bi z neprestanimi kontrolami in kaznovanjem tistih, ki počitek ob koncu tedna preživijo v kabinah, hkrati rešili tudi težave s parkirnimi prostori na nemških avtocestah. Na drugi strani pa kritiki opozarjajo na pomanjkljivo mrežo primernih hotelov z zavarovanimi parkirišči za tovorna vozila pred vrati.

Zaradi nejasnosti v zakonu se pojmovanje zakona razlikuje tudi v tem, za kaj točno so lahko kaznovani vozniki. Nekateri menijo, da lahko pravno gledano kaznujejo le voznike, ki so predhodni konec tedna že preživeli krajši počitek ob koncu tedna v tovornjaku. Vsem ostalim ne morejo nič, saj lahko tokratni počitek štejejo kot krajši počitek ob koncu tedna, ki ga tako ali tako lahko preživijo v kabini. Po mnenju gospodarske zbornice IHK Stuttgart »lahko krajši počitek ob koncu tedna traja tudi dlje kot 45 ur – zakonsko je predpisano, da mora trajati neprekinjeno najmanj 24 ur.«

Kontrolorji urada BAG iz Baden-Württemberga in Hessna pravno podlago razumejo drugače: kdor stoji več kot 45 ur, nima krajšega temveč redni počitek ob koncu tedna. Če se pri kontroli izkaže, da je voznik ta čas počitka preživel v kabini, njega in njegovega nadrejenega oglobijo. Pravno gledano so s tem na tankem ledu in vsem lahko le svetujemo, da se pred plačilom kazni posvetujejo z odvetnikom.

Kontrolorje smo povprašali tudi o tem, kako je s prekinitvijo tedenskega počitka zaradi kontrole. Voznik je v vsakem primeru dolžan sodelovati pri kontroli. Kontrolorji, ki smo jih povprašali, pravijo, da kontrola ne prekine počitka, saj opravijo le sproščen pogovor. Enega izmed uradnikov sem vprašal, kaj bi rekel na to, da bi ga v njegovem prostem času v gostilni spraševal na primer o zakonskih predpisih o času vožnje in počitka. Priznal je, da bi se lahko zgodilo, da tega ne bi želel in bi mi naročil, naj ga obiščem v njegovem službenem času.

Seveda lahko policisti in uslužbenci urada BAG voznike tovornjakov kontrolirajo tudi med njihovim počitkom. Do sedaj so to večinoma opuščali. Tako so sicer ravnali le iz vljudnosti in obzirnosti in ne zato, ker tega ne bi smeli. Voznik, ki ga kontrolirajo v njegovem prostem času, pa ima pravico, da tahograf ob začetku kontrole prestavi na delovni čas. Po našem mnenju je glede na zgoraj omenjeni citat tiskovnega predstavnika urada BAG pravzaprav dolžan to storiti. Toda tudi če ne bi imel te dolžnosti, pravico do tega vsekakor ima. V primeru kontrole tedenskega počitka mu to lahko celo pomaga prihraniti veliko denarja.

Primer:

Dva voznika sta v soboto zjutraj ob enih s svojima tovornima voziloma zapeljala na avtocestno počivališče in začela počitek ob koncu tedna. V nedeljo zvečer ob 20. uri so ju kontrolorji vprašali, kako dolgo že stojita tukaj in kdaj bosta odpeljala dalje. Prvi voznik je povedal, da bo odpeljal ob 22. uri. Za to je dobil 500 evrov denarne kazni, njegov nadrejeni pa 1.500 evrov. Drugi voznik pa je najprej vprašal, ali uslužbenec to sprašuje zasebno ali službeno kot uradnik. Ko je uradnik povedal, da gre za kontrolo in da službeno postavlja vprašanja, je drugi voznik prekinil pogovor s pripombo, da mora najprej prestaviti svoj tahograf na delovni čas. Tako je imel le 43 ur počitka. Zdaj ga – po našem mnenju – ne morejo več kaznovati za to, da je redni čas počitka 45 ur preživel v kabini, saj 45 ur še ni minilo. Glede na to ga lahko kaznujejo le za dve manjkajoči uri. To stane le 120 evrov in le v primeru, da je predhodni konec tedna krajši počitek ob koncu tedna preživel v kabini, drugače ga nič ne stane. Če bi moral za teh 43 ur v kabini kljub temu plačati 500 evrov, njegov nadrejeni pa 1500 evrov, bi se obema verjetno izplačalo iti na sodišče.

Noben voznik ni dolžan povedati, kje je preživel predhodni počitek ob koncu tedna. Dokaze mora pridobiti policija sama. Poleg tega: če je bil voznik prejšnji teden v tujini, ni denarne kazni, tudi če je vse dneve počitka preživel v kabini. Noben nemški policist ga ne more kaznovati, to lahko stori le, če je zakon kršil v Nemčiji.

Popolnoma na miru pustijo tudi vse voznike npr. iz Belorusije, Ukrajine, Turčije, Makedonije, Srbije, Bosne, Črne gore ali Albanije. Ko so na čezmejni vožnji, zanje velja sporazum AETR. V tem sporazumu je skoraj analogno z Uredbo EU 561/2006 urejeno vse razen prepovedi, da tedenskega počitka ne smejo preživeti v kabini. Nemška zakonodaja v zvezi s tem omenja le Uredbo EU in videti je, kot da so upoštevanje vožnje po AETR enostavno pozabili.

Prav tako pri zgoraj omenjeni kontroli v nedeljo v mesecu septembru na avtocestnem počivališču v hesenskem Medenbachu niso kaznovali štirih voznikov iz Litve. Sedeli so ob priklopniku in skupaj obedovali. Kontrolorji urada BAG so pristopili in jih vprašali, čigavo je katero tovorno vozilo. »Ne razumemo,« so odgovorili in pri tem je tudi ostalo. Kontrolorji urada BAG niso mogli nadaljevati in so za pomoč prosili avtocestno policijo, ki ima svojo postajo ravno na tem počivališču. Toda policisti so zaradi večjega števila nesreč imeli toliko dela, da niso mogli nuditi uradne pomoči in tako kontrolorji urada BAG niso dosegli ničesar.

Povzetek: Različno pojmovanje zakona v zvezi s prepovedjo, da počitek ob koncu tedna preživijo v tovornem vozilu, bo obstajalo tako dolgo, dokler se prvi kaznovanci ne bodo branili plačila kazni, šli pred sodišče in se sprehodili preko vseh instanc. Le sodba najvišjega sodišča bo razjasnila in omogočila pravno varnost. Med kontrolo do takrat pa velja: molk lahko prihrani denar.