Author: | Category: Prevozništvo |

Transportni barometer podjetja TIMOCOM prikazuje razmerje med ponudbami blaga za prevoz in prostimi prevoznimi kapacitetami torej praznimi vozili ter s tem povezano stanje v prevozniški panogi.

Informacije iz barometra so lahko v pomoč disponentom, ki z njimi lažje ocenijo, kakšno je stanje tovora in tovornih vozil tudi v drugih državah oz. na relacijah. S to informacijo se potem lahko podjetja hitreje odzovejo na nihanja cen in lažje načrtujejo svoje dispozicije.

Za drugo četrtletje leta so rezultati zanimivi iz več razlogov. V mesecu aprilu je letos bilo za kar 13 odstotnih točk več tovora kot v mesecu pred tem, v maju pa je bilo kar 10,6 % več tovora kot v maju preteklega leta. Poleg tega sta bili v Nemčiji v mesecu maju kar dve veliki stavki železničarjev, kar je pomenilo, da je ves tovor, ki bi moral biti transportiran prek železnice končal v tovornjakih. Razmerje med tovorom in vozili je v tem času znotraj Nemčije bilo kar 85:15!

Junija pa se je situacija vrnila na že poznano raven. Nivo je bil na uravnoteženih 50:50.

Delno pričakovano in delno nepričakovano stanje na trgu.

Delno pričakovano in delno nepričakovano stanje na trgu.

Glavni predstavnik podjetja TIMOCOM Marcel Frings o prihajajočem poletju: »Izhajamo iz tega, da bo meseca julija, avgusta in septembra podobno stanje kot pretekla leta. Na začetku tretjega četrtletja je delež tovora na prevozniškem tržišču ponovno malo upadel. Meseca avgusta bo še za en korak nižje – računam, da bo minimum pri 45 % tovora. Od septembra naprej bo posel spet cvetel in tovor bo presegel kapacitete na tržišču.«

Znotraj Slovenije je tranutno več ponudb tovora kot praznih vozil.

barometer si

Več informacij v TIMOCOMovem sporočilu za medije: Transportni barometer: Občutno več tovora v drugem četrtletju.