Author: | Category: Prevozništvo |

S prvim majem so v Belgiji številne denarne kazni za prometne prekrške povečali za 5 odstotkov.

 

K temu je treba dodati, da so le-te bile že prej precej višje od denarnih kazni za enake prekrške, kot na primer v Nemčiji.

Prehitro je (še) dražje

Pri prekoračitvah hitrosti še bolj strogo: meja tolerance pri izmerjeni hitrosti je ukinjena. Pri omejitvi hitrosti pod 100 km/h pri prekoračitvi velja: prvih 6 km/h prehitro ne stane nič, od tu naprej pa šteje vsak prehitro prevožen km/h brez odbitka tolerance. Pri prekoračitvah hitrosti nad 100 km/h so brezplačni le 3 odstotki prekoračene hitrosti, nad tem pa je drago. Kazni za prehitro vožnjo se v Belgiji začnejo pri 50-ih evrih in lahko narastejo do 2750 evrov, plus prepoved vožnje.

Cestnina za osebna vozila

V Belgiji bo predvidoma leta 2020 uvedena cestnina za osebna vozila. Tehnične pogoji za uvedbo cestnine so že izpolnjeni. Obstoječi sistem za cestnino tovornih vozil »Viapass« je narejen tako, da bi bilo tehnično že danes mogoče zaračunavati voznikom osebnih vozil.

Več nadzornikov

V majhnem nemško govorečem delu Belgije so zaposlili še 32 nadzornikov za področje težkega tovora. Zaposleni so pri carini in policiji. Treba je  upoštevati dejstvo, da ima carina v Belgiji na splošno enake pravice nadzora nad vozniki tovornih vozil kot policija.