Author: | Category: Prevozništvo |

Prvi april se približuje in s tem datum, s katerim bo Belgija uveljavila novi cestninski sistem za tovornjake s skupno dovoljeno težo nad 3,5 t. Viapass bo nadomestil Eurovignette, ki so trenutno v uporabi za vozila nad 12 t.

Mreža cest in cestninjenje bo zaobjemalo področja Flandrije, Bruslja in Valonije in bo kalkulirano na podlagi prevoženih kilometrov. Tarife je možno najti ne sledeči povezavi: https://www.dkv-euroservice.com. Znesek bo odvisen od dovoljene skupne mase, Euro razreda in kategorije ceste.

Tovorno vozilo bo moralo biti opremljeno s satelitsko napravo (on-borad-unit ali OBU), katero upravlja podjetje Satellic. Kavcija za “izposojo” le-tega pa stane 135 evrov. Napravo je mogoče naročiti ali pa jo kupiti na enem od avtomatov na belgijskih mejnih prehodih in servis točkah znotraj Belgije.

Cestnine se bo lahko poravnalo prek v panogi uveljavljenih kartic kot so DKV, UTA, BP (ipd.) ali pa vnaprej (pre-paid). Vsekakor pa bo potrebno namestiti napravo Satellic v vozilu. Le stranke sistema UTA imajo možnost, da se cestnina zaračuna prek Multiboxa (če so že v lasti le-tega).

Policija, carina ter posebni nadzorniki bodo odgovorni za cestninske kontrole. Kazen očitno obstaja samo ena, in sicer debelih 1.000 evrov na kršitev.

Nov način cestninjenja v Belgiji

Nov način cestninjenja v Belgiji