Author: | Category: Prevozništvo |

Na cilje digitalne preobrazbe načrtovane za leto 2022 pri načrtovanju oskrbne verige vplivajo tudi zunanji dejavniki. Zaradi pomanjkanja delovne sile in naraščajoče fluktuacije zaposlenih 51 % podjetij pravi, da bodo leta 2022 povečala avtomatizacijo, da bi zaposlene razporedila na naloge z višjo dodano vrednostjo.

Po 47 % vprašanih je med prednostnimi cilji za leto 2022 tudi sposobnost boljšega in hitrejšega odzivanja na nenačrtovane motnje ter povečanje odpornosti dobavne verige. Lanskoletni prednostni cilj – spremljanje spreminjajočega se vedenja in pričakovanj strank – je v letu 2022 na petem mestu. To kaže, kako močno zunanji dejavniki vplivajo na vse dejavnosti dobavne verige.

Čeprav so zunanji dejavniki gonilna sila pobud za digitalno preobrazbo, so človeški dejavniki najpomembnejši dejavniki uspeha. Polovica anketirancev (50 %) meni, da je za uspeh digitalne preobrazbe ključnega pomena nenehna skrb za ljudi, procese, tehnologijo in varnost. Kot dejavniki uspeha so bili navedeni tudi obvladovanje sprememb in učinkovita komunikacija (45 %) ter potreba po oblikovanju ciljev, usmerjenih v vodenje (43 %).

Največja ovira za digitalno preobrazbo je pomanjkanje delovne sile.

“V zadnjih dveh letih se je pokazala potreba po digitalizaciji načrtovanja dobavne verige. Na srečo se več podjetij kot kdaj koli prej odziva s povečanjem prizadevanj za preoblikovanje svojega poslovanja,” je povedala Caroline Proctor, glavna direktorica za trženje v podjetju ToolsGroup. “Delež podjetij, ki sploh nimajo strategije digitalne preobrazbe, je najnižji, kar smo jih doslej izmerili, in znaša 6 %. Naši rezultati kažejo, da se povečujejo naložbe v programsko opremo, avtomatizacijo in ljudi.”

“Rezultati ankete kažejo, da se podjetja vztrajno usmerjajo v digitalno preobrazbo,” je dejal Mark Baxa, predsednik in izvršni direktor CSCMP. “Ker so izzivi v dobavni verigi vse pogostejši in intenzivnejši, se vodje vse bolj osredotočajo na uvajanje rešitev, ki jim pomagajo bolje obvladovati tveganja, odpravljati pomanjkanje znanj in spretnosti ter postati bolj odporni.”