Author: | Category: Prevozništvo |

Upravljavec vodilne prevozniške platforme v Evropi, podjetje TIMOCOM, je objavilo pet klasičnih problemov (in nasvetov) pri menjavi palet. Nasvete daje storkovnjak, TIMOCOMov odvetnik, Alexander Oebel.

Težava št. 1: Menjajoči naročniki in menjajoče zahteve

En naročnik potrebuje popolnoma prazno vozilo, naslednji pa pričakuje prazne palete za menjavo. Če kot izvajalec naročila s seboj vozite prazne palete, sta v tovornem vozilu zasedeni dve ali tri nakladalna mesta, v primeru, da nimate zaboja za palete. Svojega vozila ne morete opremiti za vse morebitne situacije.

Nasvet: Vprašajte, če naročnik vodi račun za palete na ugodnejšem/bolj praktičnem mestu, preko katerega lahko poravnate morebitni dolg za palete. Prav tako lahko pred nakladanjem palete kupite pri prodajalcu rabljenih palet, kjer stanejo le nekaj evrov. Kajti, če vam kasneje manjkajoče ali poškodovane palete zaračunajo, se velikokrat zgodi, da je na računu cena 10 € za kos ali še več.

Evropalete

Težava št. 2: Kratkoročno načrtovanje

Dogovori na gotovinskem tržišču (kot so na primer borze tovora) so zelo kratkoročni. Tovorno vozilo je pogosto že na poti preden se dogovorijo o podrobnostih. Potem izvajalec naročila ugotovi, da se prevoz ni izplačal, ker je npr. nastal dolg ravno zaradi palet.

Nasvet: Pri kratkoročnih naročilih takoj(!) razjasnite podrobnosti glede palet. Lahko se tudi dogovorite za kasnejšo vrnitev palet.

Težava št. 3: Razlike v regijah

Menjava palet ni nekaj samodejnega in ni običajna v vseh evropskih državah. V primeru dvoma lahko pride do težav tako zaradi jezika, kakor tudi zaradi zakonskih določil.

Nasvet: Pozanimajte se, kakšna so določila v državi nakladanja oziroma razkladanja in to upoštevajte pri načrtovanju.

Težava št. 4: Palete za palete

Pri številnih pogodbenih klavzulah ni jasno, kdo dejansko nosi odgovornost in tveganje za menjavo palet, predvsem za vrnitev na mesto razkladanja. Veljavnost takšnih Splošnih pogojev poslovanja je pravno gledano pogosto dvomljiva. Pravdanja pa se številni izogibajo, ker ne želijo tvegati stroškov.

Nasvet: Bonnska in kölnerska menjava palet v Nemčiji že dolga leta predstavlja modele klavzul za združenja, ki jih lahko vključite v naročila. Pri tem mora biti število prejetih in zamenjanih palet vedno enako. Kot voznik tovornjaka tako npr. ne boste imeli stroškov, če je dokumentirano, da palete za vas niso bile pripravljene. Bonnska menjava palet je primerna npr. za linijski promet, pri katerem voznik tovornega vozila prazne palete vedno pripelje z mesta razkladanja na enako mesto nakladanja. Kölnska menjava palet je boljša za uporabo pri menjajočih nakladalnih mestih. V tem primeru mora voznik tovornega vozila sam zagotoviti palete na mestu nakladanja. Na mestu razkladanja dobi prazne palete za nadaljnjo uporabo.

Palete

Težava št. 5: Prepoved zaračunavanja

Zelo razširjeno je (napačno) mišljenje, da je zakonsko predpisano, da mora biti tovor vedno kompletno plačan. V praksi je zaračunavanje plačila tovora in terjatev običajno.

Nasvet: Od samega začetka razčistite pogoje menjave palet. Kje in kaj je treba zamenjati? Za kašno vrsto palet gre? Düsseldorfske? Evro palete? Škatle z rešetkami? Dogovorite se, kdo je odgovoren, če nekaj ne poteče tako, kot je bilo dogovorjeno. Osnova vsega je pregledna dokumentacija. Potrdilo o paletah in dobavnico ločite in preverite, če je bilo vneseno pravilno število palet in je razvidno od koga je kdo, kje in kaj prejel.

 

Priporočamo tudi branje naslednjega članka:

Osnove in težave z menjavo palet