Author: | Category: Logistika |

Evropalete so priljubljene a znajo biti tudi pogosto jabolko spora.

Uporaba palet za večkratno uporabo je v evropskem tovornem prevozništvu v zadnjih 15 letih narasla:

Iz 280 milijonov -> 550 milijonov kosov!

Nemčija prednjači v Evropi, saj na leto izmenja okoli 100 milijonov lesenih nosilcev.

Palete

 

Poudarek pri paletah je na »za večkratno uporabo«, kar vključuje menjavo dostavljenega blaga na paletah za prazne palete. Vendar ni vsaka evropaleta enaka.

Tudi za enostavno mišljeno menjavo palet tičijo zahteve za vse sodelujoče: za prevozniško podjetje kot prejemnikom naročila, za voznika, ki izvaja naročilo in prejemnika dostavljenega blaga. Prazne palete za polne palete, polne palete za prazne palete itd.

Princip menjave palet je dokaj enostaven. Proizvedeno blago je treba tudi transportirati. Za varen transport v tovornem vozilu blago večinoma zapakirajo na palete Europool,v skladu s standardom UIC 435/2, jih trdno privežejo in naložijo na tovorno vozilo. V takem primeru bi prazno tovorno vozilo s praznimi paletami pripeljalo do nakladalnega mesta in prazne lesene nosilce bi zamenjali za blago, ki je že zapakirano na paletah. V naslednjem koraku bi voznik tako naloženo tovorno vozilo odpeljal do dogovorjenega mesta razkladanja in dostavil blago. Običajno bi ta tudi tukaj prejel enako število praznih palet v zameno.

Tako bi pri stalni menjavi lesenih nosilcev nastal dobro delujoč pretok palet. Toda zaradi vedno večjih zahtev, vedno večjega časovnega pritiska in naraščajočega števila vmesnih členov znotraj logističnih procesov, je tudi proces menjave postal bolj zapleten.

Menjava palet

 

Težave pri menjavi

Postopek menjave, ki obsega subjektivno določanje kakovosti, ročno štetje in knjiženje lesenih nosilcev, se zabeleži na obrazcu, na tako imenovanem »paletnem listu«. Pri tem obstajajo številni kamni spotike. Morda najpogostejši primer težav je povezan z zahtevo, da mora voznik tovornega vozila 33 evropalet za menjavo voziti zraven. Hkrati mora tovorno vozilo ponujati tudi polne kapacitete, če morda blago za prevoz ni na paletah. Predvsem v mednarodnem prometu je treba računati na spreminjajoče se pogoje. Če voznik ne pripelje praznih palet za menjavo, ker na primer na zadnjem razkladalnem mestu ni prejel palet nazaj, mora pri naslednjem natovarjanju zabeležiti »dolgovanje palet« in se po potrebi strinjati z obveznostjo, da bo palete kasneje dostavil nazaj.

Tudi v obratnem smislu prihaja do težav, če prejemnik na rampi razkladalnega mesta blago sicer sprejme, vozniku pa v zameno ne vrne nobene ali pa vrne le pomanjkljivo število ali poškodovane in manj vredne palete. Manjkajoče število je treba zabeležiti in kasneje razrešiti. Tudi če sta število in kakovost vrnjenih palet ustrezna, je pogosto čas na rampi tako zelo kratek, da prejemnik prazne palete naloži kar v tovorno vozilo. V takem primeru to za voznika pomeni, da mora prazne palete znositi v za to predviden zaboj. Pri 33 paletah po 23 kg lastne teže je to »samo« 760 kg!!! Birokratski in pravni »sem in tja« v povezavi z izgubo časa, živcev in denarja je torej programiran že vnaprej.

Na prevozniški platformi ponudnika TIMOCOM lahko že pri vnosu ponudb uporabniki označijo »no exchange / brez menjave«, da bi morebitnega poslovnega partnerja vnaprej obvestili, da ni potrebna menjava.

Kakšne pa so vaše izkušnje z menjavo palet?