Author: | Category: Prevozništvo |

Posli na tujih trgi so slovenske prevoznike rešili propada

Avtor članka v Delu se je lotil teme konkurenčnosti in splošnega stanja pervozništva v Sloveniji.

6000 registriranih prevoznikov s skupno 17.000 gospodarskimi vozili je profesionalno dejavnih na slovenskem trgu. Ti dve števili ostajata po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)  že nekaj let nespremenjeni, od krize leta 2008.

Tuji trgi pa naj bi bili tisti, ki sploh omogočajo obstoj in poslovanje prevoznikov.

“Statistični podatki o poslovanju panoge kažejo pozitivno poslovanje in stabilno rast v zadnjih treh letih predvsem na račun tujih trgov,” pravi Robert Sever iz GZS.

Tovornjak

Stabilna rast na račun tujih trgov

 

Konkurenca ne spi

V Obrtni zbornici Slovenije (OZS) so ugotovitve podobne: povpraševanje po prevozih blaga je letos boljše, kot je bilo pred dvema letoma. Izboljšana gospodarska aktivnost v Evropi pa naj bi bila eden od vzrokov.

»Težava pa je, da je naša uspešnost pri izvedbi prevozov odvisna tudi od tuje konkurence, ki prihaja k nam iz južnih in vzhodnih držav, kjer so nižji nekateri stroški, ki jih imajo prevozniki, kar pomeni prednost pri pridobivanju prevozov,« pravi Bojan Pečnik, sekretar sekcije za promet pri OZS.

Kje še ležijo problemi avtoprevoznikov?

Prevozniki opozarjajo, da ni dovolj ukrepov za preprečevanje nelojalne konkurence.  Prepovedi vožnje na določenih odsekih pa so naslednji problem.

Olajšave za investicije v vozni park in zmanjšanje birokratskih ovir pri zaposlitvi voznikov pa so želje prevoznikov.

Več informacij:

http://www.delo.si/gospodarstvo/posel/avtoprevoznistvo-kako-preziveti-krizo-in-hudo-konkurenco.html