Author: | Category: Tehnologije |

Vozniki tovornih vozil so v preteklosti bili navajeni dolgih ur čakanja pred rampo. Največkrat zato, ker upravljalci ramp niso imeli izdelanega, kaj šele stalnega urnika dobav oziroma prihodov tovorov. Sčasoma se je število tovornih vozil na naših in seveda tudi evropskih cestah močno povečalo, posledično pa so se podaljšale tudi čakalne vrste.

 

O metodah, kako optimizirati in olajšati prenos in prevoz tovora smo že pisali, o tem, kako olajšati delo upravljalcev ramp, pa ne. V naslednjih odstavkih vam zato predstavljamo inovativno rešitev, brez katere si nekateri logistični centri več ne morejo predstavljati vsakdanjika – dinamični podatki. Le-ti so bili pred tehnološkim razcvetom praktično neznanka.

 

Optimizacija čakalnih vrst

 

Z razvojem tehnologije se je v 21. stoletju pričelo delati tudi v smeri, ki je obetala optimizacijo takšnih čakanj pred rampo, oziroma popolno odpravo le-teh. Zadnjih nekaj let so strokovnjaki razvijali programe, ki so zdaj tudi z našo pomočjo ugledali luč sveta na slovenskih tleh. V osnovi gre za upravljanje časovnih oken, ki proizvodnim in trgovskim podjetjem omogoča izračun približnega časa prihoda, kar pa koristi tako njim, kot tudi voznikom in upravljalcem ramp.

 

In naj vas ne zavede prvi odstavek. Število tovornih vozil se na naših cestah še vedno povečuje, a čakalnih vrst kaj kmalu najbrž več ne bo. Seveda težava ni bila samo v tem, da so vozniki, v času, ko bi lahko vozili nek drug tovor, pred rampo čakali še s prvim. Težavni so bili tudi urniki, oziroma obremenjenost delavcev na rampah. Ti so imeli običajno v prvem delu delovnega dne veliko gnečo in nemalo logističnih težav, pozno dopoldne in popoldne pa se je gneča občutno zmanjšala in se sčasoma spremenila v brezdelje. Lahko si predstavljate, da je bil takšen način dela vse prej kot ekonomičen. Globalno gospodarstvo pa dandanes v vseh smereh stremi proti racionalnosti in efektivnosti, predvsem zato, ker čas dejansko je denar.

 

Princip sledljivosti

 

Dinamični podatki se v svoji osnovi zanašajo na podatke z GPS naprav v tovornih vozilih, kjer se nahaja želen tovor. Seveda se vozniki zavedajo, da je s soglasjem o sledljivosti viden vsak njihov premik, kar pa pripomore k izračunu prej omenjenega časa prihoda in omogočanju, da je ob prihodu razpoložljiva vsa mogoča živa sila za razklad. Dostopa do podatkov sledljivosti, ali »tracking«, pa nima le upravljalec rampe, ampak tudi prevoznik, ki lahko na njihovi podlagi optimizira vse prihodnje tovore nekega vozila, hkrati pa lahko ekonomično ravna z vozniki in njihovim delovnim časom. Preglednost dobavne verige je ključnega pomena za vse vpete strani, saj negativnih posledic praktično ni, tudi iz morebitnih napak pa se lahko vsi vpleteni ogromno naučijo.

 

Če naštejemo samo nekaj koristnih »stranskih učinkov« preglednosti dobavne verige:

  • Zadovoljnost strank; stranka lahko v kateremkoli trenutku izve, kje se nahaja njen tovor, kar pripomore tudi k izboljšanju poslovnih odnosov in poslovnega kapitala.
  • Točnost dostave; preglednost omogoča hitrejšo odpravo težav, posledično pa se zmanjšajo stroški zamujanja tovora.
  • Optimizacija nadzora; nič več praznih telefonskih klicev, s katerimi s(m)o si včasih odžirali dragocen čas, stranka pa je kljub temu lahko mirna.
  • 30 % večja skladiščna efektivnost; dosežena predvsem na račun racionalizacije dela in urnikov.

 

Svoje je pridodal tudi TIMOCOM

Upravljanje časovnih oken »SLOT« podjetja Cargoclix in GPS-podatki podjetja TIMOCOM uporabnikom omogočajo prilagodljivo upravljanje ramp. Proizvodna in trgovska podjetja lahko s stalnim usklajevanjem podatkov o položaju z rezerviranim časovnim oknom dostave natančno izračunajo »Estimated Time of Arrival« (ETA) in preverijo, ali je tovorno vozilo do rampe prispelo pravočasno ali pa je mogoče dati prednost drugemu dobavitelju.

Prek ustreznih sistemskih vmesnikov pokrivamo skoraj vse ponudnike telematike naših uporabnikov. S tem je TIMOCOM optimalni sinergijski partner za podjetje Cargoclix, saj zagotavlja pošiljanje GPS-podatkov, Cargoclix pa s sistemom SLOT poskrbi za izboljšano upravljanje časovnih oken. Količina podatkov ostane nespremenjena, saj so podatki priklicani samo za izračun ETA.

Varno deljenje podatkov zaradi večje transparentnosti v dobavni verigi se bo uveljavljalo vedno bolj. Telefoniranje in e-sporočila niso več potrebni, podjetja lahko bolje načrtujejo, voznikom tovornih vozil pa je treba manj čakati. Mnoga ugledna podjetja iz vseh panog rešitev SLOT že uporabljajo, saj se mora prek nje že prijaviti vsak izvajalec naročila. Nemški Zvezni urad za prevoz blaga v najnovejši oceni trga ugotavlja, da so čakalni časi po navedbah voznikov v preteklih petih letih postali občutno daljši. Zaradi tega obe strani spodbujata rešitve, saj si vozniki želijo bolje organiziranih potekov, upravljavci ramp pa zavezujoče informacije.