Author: | Category: Prevozništvo |

Tahografi za avtobuse, spremembe pri napotitvah voznikov in predpisi glede kabotaže sestavljajo odobreni sveženj o mobilnosti

Po številnih burnih nočnih pogajanjih so vse tri strani – Svet EU, Evropska komisija in Evropski parlament – dosegle kompromis glede predpisov svežnja o mobilnosti. Na podlagi doseženega dogovora lahko vstopijo v veljavo novi predpisi – večinoma od sredine leta 2021.

Kaj natančno se spreminja, na svoji spletni strani pojasnjuje združenje delodajalcev »Transport in logistika Poljska«. Na teh pojasnilih v pretežni meri temelji tudi to besedilo.

 1. Novi predpisi za napotitev ne vplivajo na vse poklicne voznike
 2. Kako se spreminja dovoljeni čas vožnje?
 3. Lastniki in vozniki avtobusov naj bodo pozorni!
 4. Mnenja voznikov in prevozniških podjetij glede svežnja o mobilnosti so deljena
 5. Samo sprememba predpisov ni dovolj

Novi predpisi za napotitev ne vplivajo na vse poklicne voznike

Nova načela za napotitev voznikov veljajo za kabotažo in t.i. »cross-trade« posle. Po drugi strani pa spremembe ne vplivajo na bilateralne prevoze (med drugim tudi takšne z več kot enim natovarjanjem) in tranzitni promet.

Znano je tudi, da 12-mesečna omejitev napotitve voznikov ne velja za cestni tovorni promet; izjema pri tem so skupine podjetij (če npr. lastnik poljskega prevozniškega podjetja napoti svojega zaposlenega na delo v podjetje v tujini, ki je prav tako v njegovi lasti).

Avtorji zakonodajnega svežnja pojasnjujejo tudi, da bodo postale formalnosti glede napotitev za delodajalce poenostavljene: Odpravljena bo zahteva po imenovanju pooblaščene osebe, delovna dokumentacija pa se bo lahko prevajala tudi samo v angleščino.

Vse spremembe prehodnih pravil o napotitvi bodo pričele veljati 18 mesecev po uradni objavi.

Kako se spreminja dovoljeni čas vožnje?

Vozniki se bodo predvidoma morali vsake štiri tedne vračati na sedež prevozniškega podjetja  ali  na svoje bivališče. Ta čas naj bi se skrajšal na tri tedne, kadar vozniki zaporedoma koristijo dva skrajšana tedenska počitka. Tudi vozila se bodo morala redno vračati na sedež podjetja, vendar le na vsakih osem tednov.

Poleg tega bodo lahko vozniki v mednarodnem tovornem prometu koristili dva dodatna skrajšana tedenska počitka, pri čemer pa ju bodo morali koristiti neposredno pred začetkom naslednjega rednega tedenskega počitka, in sicer ali na sedežu prevozniškega podjetja ali pa na bivališču voznika.

V bližnji prihodnosti naj bi se spremenili tudi pogoji za koriščenje dnevnega počitka. V omrežju TEN-T naj bi nastalo več varnih parkirnih mest, tako da bo mogoče najti primerno parkirno mesto najmanj na vsakih 100 km.

V skladu s svežnjem o mobilnosti lahko vozniki podaljšajo dnevni ali tedenski čas vožnje za eno uro, da bi se tako vrnili na sedež podjetja ali na svoje bivališče. Vendar pa mora biti v tem primeru izpolnjen posebni pogoj: Voznik mora dokazati, da obstajajo posebne okoliščine, ki neposredno vplivajo na podaljšanje tega časa vožnje.

Tudi tahografe je po novem treba namesto 28 dni hraniti kar 56 dni ter jih na zahtevo predložiti na vpogled zaradi izvajanja kontrole.

Lastniki in vozniki avtobusov naj bodo pozorni!

Z novimi predpisi se uvajajo pogoji za dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika vključno s kriteriji za ponudnike prevozniških storitev z vozili z dovoljeno skupno maso od 2,5 do 3,5 t. Ti predpisi naj bi pričeli veljati 21 mesecev po uradni objavi.

Že dolgo so potekale razprave o tem, ali naj bodo tudi avtobusi opremljeni s tahografi. To zdaj postaja resničnost: Od sredine leta 2026 bodo morala biti vsa vozila v cestnem prometu z dovoljeno skupno maso od 2,5 do 3,5 t opremljena s pametnim digitalnim tahografom.

Spreminjajo se pravila glede kabotaže

Evropski zakonodajalci so želeli ohraniti pravilo, ki dovoljuje tri postopke kabotaže obdobju sedmih dni v eni državi, in so uvedli štiridnevno »obdobje ohlajanja« (karenca) za kabotažo v isti državi. Zavrnili pa so obveznost opraviti nakladanje/razkladanje kot začetek tega obdobja, kot je to zahteval Evropski parlament. Tudi tukaj bodo pričele vse spremembe predpisov veljati leto in pol po uradni objavi.

Mnenja voznikov in prevozniških podjetij glede svežnja o mobilnosti so deljena

Strokovnjaki iz združenja delodajalcev »Transport in logistika Poljska« so zapisali, da nad novim zakonodajnim svežnjem sicer niso navdušeni, vendar pa doseženi tristranski dogovor ocenjujejo kot zadovoljiv. Podobno menijo tudi številni posamezniki, ki jih novi predpisi zadevajo v praksi. Vseeno pa nekateri še naprej ostajajo skeptični, medtem ko drugi že skorajda nestrpno pričakujejo uvedbo sprememb prometnega prava. O tej temi se močno krešejo tudi mnenja v številnih živahnih diskusijah na spletnih forumih. Člani forumov tam najpogosteje izražajo naslednje pomisleke:

 • spremenjeni predpisi glede napotitve voznikov bodo imeli negativni vpliv na dobičkonosnost poljskih podjetij;
 • število prostih delovnih mest za poklicne voznike bo še naprej naraščalo (v povezavi z očitkom, da sveženj koristi le delodajalcem, ne pa tudi zaposlenim v prevozniški panogi);
 • več birokracije in zmešnjava npr. pri določanju prispevkov za socialno varnost ali zneskov nadomestil za bolniško odsotnost zaradi sprememb minimalne plače v povezavi z napotitvijo;
 • višje kazni za prekoračitev dovoljenega delovnega časa; vozniki trdijo, da je zaradi številnih dejavnikov, na katere sami nimajo vpliva (npr. cestna infrastruktura ali nepričakovani dogodki med potjo), zelo verjetno, da bo povprečen voznik v 56 dneh prekršil kakšen predpis – in za to obdobje bo moral odgovarjati organom nadzora;
 • izguba prilagodljivosti pri oblikovanju razporeda dela, saj se bo moral voznik vsake tri do štiri tedne vračati na sedež podjetja ali domov.
 • propad podjetij, katerih vozni park sestavljajo pretežno ali izključno avtobusi.
 • masivna rast cen prevozniških storitev.

Zagovorniki novih rešitev pa po drugi strani nakazujejo na pomembne prednosti:

 • približanje plač voznikov zahodnoevropskemu nivoju;
 • zagotovitev rednega vračanja voznikov domov;
 • večja prilagodljivost pri koriščenju dnevnega in tedenskega počitka;
 • hitrejši povratek z vožnje, ker se lahko dnevni ali tedenski čas vožnje podaljša za eno uro;
 • izpodrinjanje nepoštenih konkurentov s trga, predvsem na podlagi spremenjenega sistema za nadzor delovnega časa voznikov.

Samo sprememba predpisov ni dovolj

To razgreto debato o priložnostih in tveganjih, ki jih prinaša novi zakonodajni sveženj o mobilnosti, je odlično povzel uporabnik foruma etransport.pl z vzdevkom PavelSPM:

Prenovljeni predpisi sami po sebi še ne vodijo do sprememb, temveč je potrebna njihova uporaba v praksi, nadzor nad njihovo uporabo ter kaznovanje kršiteljev. Umazanije ni tam, kjer čistimo, temveč tam, kjer nastaja.

Pa naj ta izjava služi kot povzetek. Za konec velja dodati le še to: Po spremljanju zadnjih faz pogajanj okoli vsebine svežnja me ne bi čudilo, če bi bili sveže oblikovani predpisi zavrnjeni ali povsem spremenjeni, še preden bodo sploh začeli veljati.