Author: | Category: Prevozništvo |

TIMOCOMov transportni barometer poroča, da je bilo prvo četrtletje leta pozitivno za avtoprevoznike. Razmerje med tovorom in tovornimi vozili je s 40:60 veliko boljše kot v prvem četrtletju leta 2012 in 2013. Razlog za to naj bi bila mila zima in vedno toplejši dnevi.

Leto 2013 se je končalo s 54 % deležem tovora na evropskem prevozniškem tržišču. »V zaključnem obračunu meseca januarja je bil delež tovora na evropskem prevozniškem tržišču 41 %,« poroča Marcel Frings, glavni predstavnik podjetja TIMOCOM. »Tako smo ta mesec pet odstotnih točk nad vrednostjo iz leta 2013 (36:64).«

Trend naraščanja na TIMOCOMovem prevozniškem barometru se nadaljuje tudi v prvem četrtletju

Trend naraščanja na TIMOCOMovem prevozniškem barometru se nadaljuje tudi v prvem četrtletju

Februarja letos je bilo razmerje med tovorom in tovornimi vozili s 30:70 približno enako kot leta 2012 (32:68) in 2013 (29:71). Meseca marca je TIMOCOMov prevozniški barometer pokazal, da je končno prišlo do težko pričakovanega preobrata na evropskem prevozniškem tržišču. Delež tovora je hitro narasel za 19 odstotnih točk. Tako hitre rasti ni bilo že več kot pet let!

Pozitivno naj bi se tudi nadaljevalo. Prihajajoči tedni bodo poskrbeli, da bo TIMOCOMov prevozniški barometer ostal v gibanju. Marcel Frings je optimističen glede prihodnosti: »Na podlagi preteklih mesecev lahko sklepamo, da bo drugo četrtletje zaznamovano z velikim povečanjem tovora. Predvidevamo, da bo že meseca aprila presežena oznaka 50 % za delež tovora na evropskem prevozniškem tržišču. V prihajajočih treh mesecih bodo kapacitete tovornih vozil zapolnjene – zato je dobro, da si že zdaj zagotovite prosta tovorna vozila.«

Več informacij o TIMOCOMu in prevozniškem barometru lahko najdete na www.timocom.si.