Author: | Category: Prevozništvo |

Tovor s prve roke

Prevozniška panoga je zelo konkurenčna. Zlasti v zadnjem času pa so se predvsem vzhodnoevropska transportna podjetja spopadala z izzivi: sankcije proti Rusiji, minimalne plače (voznikovih ur) na nemških tleh (oz. cestah) in konstanten boj za primerne cene so le nekatere od vsebin, s katerimi so se morala ubadati.

Ravno zato je sedaj bolj pomembno kot kadarkoli prej, da se s pomočjo borz tovora doseže poslovni maksimum. “Največji možni dobiček dobijo prevozniki s tovorom iz prve roke,” je v sporočilu za medije dejala regionalna vodja poljske podružnice podjetja TIMOCOM.

Donosna tovorna naročila zahvaljujoč neposrednim ponudbam podjetij s področja industrije in trgovine

Več kot je korakov med dejanskim kupcem in izvajalcem (torej posredniki oz. špedicije), manjši je končni dobiček za prevoznika. Poleg tega podjetje, ki je v zadnjem delu te “verige”, tudi najdlje časa čaka na plačilo, zaradi česar se povečuje tudi nevarnost neplačila. Ker pa je podjetje TIMOCOM letos odprlo borzo TC Truck&Cargo® tudi za proizvajalna podjetja, imajo prevozniki odslej tudi priložnost neposredno priti do dobičkonosnih naročil za prevoz (kar je bilo prej izvedljivo le prek razpisne platforme TC eBid®). Za prevoznike to pomeni večji dobiček in predvsem hitrejše plačilo. Poleg tega je zaradi neposredne komunikacije pretok informacij boljši in ima izvajalec večji nadzor nad svojim delom, kar je spodbudno za vse sodelujoče. Nenazadnje lahko zaradi uspešno opravljenega posla pride tudi do dolgotrajnejšega sodelovanja med proizvajalcem in prevoznikom. Win-Win!

Iskanje novih nalogov kar na poti - z mobilno različico TIMOCOMa

Iskanje novih nalogov kar na poti – z mobilno različico TIMOCOMa

Prevozniki imajo torej največjo korist od TIMOCOMovega pretehtanega koraka, da so podjetjem s področja industrije/proizvodnje in trgovine omogočili dostop do borze (gotovinskega tržišča) po vsej Evropi. Podjetje TIMOCOM je namreč 18 let trgovanje na borzi dovolilo le prevoznikom in špedicijskim podjetjem.

Več informacij: http://www.timocom.si/Novice/Izjava-za-tisk?artikelId=4804