Author: | Category: Prevozništvo |

S parkiranjem v kolonah in kompaktnim parkiranjem naj bi se zmanjšale težave s prostorsko stisko na parkiriščih.

Po navedbah nemškega združenja Spedition und Logistik e.V. (VSL) primanjkuje samo v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija 5.000 parkirnih mest.

Zvezna vlada je prepoznala težavo in namenila pol milijarde evrov za izgradnjo novih parkirnih mest. Do konca tega leta naj bi po celi deželi s tem denarjem zgradili 6.000 parkirnih prostorov za tovorna vozila.

Obe števili nakazujeta, da to nikakor ne bo dovolj. Poleg gradnje in razširitve so nujni koraki v smislu tehničnih rešitev, s katerimi bi obstoječe parkirne prostore učinkoviteje izkoristili.

Parkiranje v koloni

Že od leta 2005 obstaja na počivališču Montabaur na avtocesti A3 (smer sever) tako imenovano telematsko vodeno parkiranje tovornih vozil, imenovano tudi »parkiranje v kolonah«.

Gradnjo pilotskega projekta je podprlo nemško Zvezno ministrstvo za promet. Z novim sistemom so število parkirnih mest za tovorna vozila v Montabauru podvojili brez, da bi za to dodali kakšen kvadratni meter prostora več. Tu namreč ni parkirnih žepov za posamezna tovorna vozila, le parkirni pasovi, v katere lahko več vozil hkrati parkira eno za drugim. Ob prihodu na parkirno mesto je treba zapeljati mimo zapornice in tam sporočiti predviden čas parkiranja. Senzorji izmerijo dolžino tovornega vozila. S pomočjo telematike sistem izračuna, v katerem parkirnem pasu je koliko prostora in voznika usmeri v vrsto, v kateri pred njim stojijo le tista vozila, ki bodo odpeljala prej. Telematski detektorji tudi samodejno prepoznajo voznike, ki parkirajo napačno, tiste, ki so na primer zapeljali v napačno vrsto. Elektronski nadzornik parkiranja te napake upošteva pri nadaljnji dodelitvi parkirnih prostorov. Toliko o teoriji. V praksi se vsake toliko pojavljajo težave, ko preveč voznikov zapelje v napačni pas ali pa ko se tovorno vozilo pred vami pokvari. Še ena kritična točka: gre za prvo avtocestno parkirišče, kjer je potrebno plačati parkirnino kot na parkirišču za tovornjake.

Leta 2009 je bilo na parkirišču za tovornjake Lohfeldener Rüssel (Kassel) odprto še eno parkirišče z enakim sistemom. Parkiranje v kolonah se je izkazalo za tako dobro, da je bil ta sistem patentiran.

Kompaktno parkiranje

Zvezno ministrstvo za promet je namenilo štiri milijone evrov za dodatni avtomatizirani sistem parkiranja: za »kompaktno parkiranje«.

Kot pilotski projekt so za dva milijona evrov preuredili parkirišče za tovorna vozila na avtocestnem postajališču Jura West (A3 pri Velburgu, smer Passau). Namesto prejšnjih 66 se na isti površini sedaj nahaja 105 parkirišč za tovorna vozila. Medtem ko je parkiranje v kolonah razvilo neko inženirsko podjetje, je za razvoj kompaktnega parkiranja poskrbel Zvezni urad za ceste (BASt). Na povpraševanje portala Portatio oblasti odgovarjajo:

»Pri parkiranju v kolonah v Montabauru  s tehnično pomočjo voznikom tovornih vozil dodelijo prosto parkirno mesto. Pri kompaktnem parkiranju vozniki tovornih vozil sami izberejo ustrezno parkirno mesto na podlagi razpoložljive dolžine in s pomočjo dinamičnih prikazov ponujenih časov odhoda. Upravljanje kompaktnega parkiranja torej ne temelji na časovni razporeditvi vozil (npr. z aktivno dodelitvijo parkirnih mest ali poznavanjem časov odhoda vseh tovornih vozil kot pri parkiranju v kolonah), temveč na kronološkem oglasnem prikazu časov odhodov.

Upravljanje kompaktnega parkiranja ponuja čase odhoda, ki pripomorejo k temu, da tovorna vozila parkirajo razvrščena glede na čas odhoda oziroma prihoda.
Pri kompaktnem parkiranju za voznike tovornih vozil med drugim veljajo naslednji okvirni pogoji, ki naj bi pripomogli k dobri sprejetosti sistema:

  • sistemu ni potrebno sporočiti časa odhoda s parkirišča,
  • območje parkiranja ni omejeno z zapornico, temveč je prosto dostopno,
  • vozila z enakim časom odhoda (na primer več vozil ene špedicije) lahko parkirajo eno ob drugem,
  • če vozilo obstane, lahko vozila, parkirana za njim, odpeljejo po sosednji parkirni vrsti, saj vozila v sosednji vrsti časovno gledano prej zapustijo parkirišče,
  • če voznik ne najde želenega časa odhoda, lahko parkira v vrsto spredaj, če je tam čas odhoda kasnejši ali na zadnje mesto v vrsti, če je tam odhod zgodnejši. Vozniki lahko sami pripomorejo k temu, da ne ovirajo drugih voznikov,
  • napačno parkiranje, torej napačno razvrščen voznik, običajno ne vpliva na ostale,
  • kompaktno parkiranje je transparentno, saj je voznik ki pripelje, obveščen o najkasnejšem odhodu vozil iz vrste in se lahko temu primerno tudi razvrsti,
  • kompaktno parkiranje je cenovno ugodneje in tudi bolj robustno, če pomislimo da sistem detekcije lahko zataji.«

Aplikacije za parkirišča

Poleg boljše organizacije že obstoječih parkirišč za tovorna vozila obstaja še ena rešitev za voznike, ki želijo imeti odmor – mobilne aplikacije za parkirišča. Aplikacije za parkirišča delujejo podobno kot aplikacije za radarje. Vozniki sporočajo prosta parkirna mesta ostalim voznikom in imajo obenem tudi sami pregled nad prostimi parkirnimi mesti v bližini oziroma na določenem, želenem območju. Obstaja več konkurenčnih ponudnikov, katerih aplikacije so trenutno (še) na voljo brezplačno. Najstarejša izmed teh aplikacij obstaja že več kot tri leta. Mimogrede: če je mobilni telefon nameščen na konzoli v vozilu, ga lahko uporabljate tudi med vožnjo, seveda le pod pogojem, da situacija v prometu to dovoljuje. Sporočite lahko prosta parkirna mesta in tako med vožnjo izberete na katerem parkirišču ob poti boste imeli odmor.