Author: | Category: Logistika |

Upravljanje napredne logistike in transporta v času digitalizacije predstavlja velik izziv, s katerimi se srečuje večina logističnih podjetij. Pravijo, da digitalizacija logistike bolj kot na vse drugo spominja na nekakšen boj za preživetje. Pa je temu res tako? Tako kot vsa druga področja se spreminja in prilagaja tudi logistični sektor. Digitalizacija je namreč prodrla v vsako posamezno poro našega življenja. Kupci smo vedno bolj zahtevni, imamo višja pričakovanja in podjetja se morajo temu preprosto prilagoditi. Postati so morala hitrejša, zanesljivejša, bolj prilagodljiva, predvsem pa bolj inovativna. Tisti, ki bo pri uvajanju novih tehnologij zaostal, bo iz igre preprosto izpadel.

 

Da, digitalizacija je zajela celotno verigo – od najmanjših obratov in malih trgovcev do večjih podjetij in korporacij. Vendar predvsem v teoriji. V praksi namreč na vhodu skladišč še vedno srečamo slabo pripravljene dobave (neprimerno označeno blago ipd.), kar povzroča nepotrebne stroške in zamude. Številni se namreč še vedno ne zavedajo, da digitalizacija ni trn v peti, pač pa pomeni konkurenčno prednost in odličnost v poslovanju.

 

Najpomembnejša korist digitalizacije za transportna in logistična podjetja, kot jo vidimo pri nas, se skriva v možnostih avtomatske povezave z drugimi akterji v oskrbovalnih verigah. Kateri pa so največji izzivi, s katerimi se v procesu digitalizacije srečujemo v logistiki? Poglejmo.

 

  1. PODPORNA INFRASTRUKTURA

Eden izmed izzivov, s katerim se srečujemo je zagotovo podporna infrastruktura. Nujna je razna strojna oprema, ki je številni do sedaj niso uporabljali. Pri nekaterih skladiščih bo to zahtevalo popolno prenovo, kar pa je povezano z dodatnimi visokimi stroški. Tukaj ne moremo niti mimo poostrene kibernetske varnosti – ja, podatki so lahko blagoslov ali prekletstvo. Odvisno od tega, kako ravnamo z njimi.

 

  1. SPREMEMBE V KULTURI POSLOVANJA

Pri digitalizaciji se podjetja najpogosteje ujamejo v IT del. A resnica je, da je pri digitalizaciji ključna sprememba v kulturi poslovanja in ne samo v tehnologiji. Gre namreč za nov način razmišljanja, nov poslovni model, drug način dela … Kot je razvidno, se digitalizacija tako ne nanaša samo na IT del, ampak tudi na procese, nov način upravljanja, kulturo, predvsem pa ljudi. Kvalificirani zaposleni so namreč ena izmed večjih ovir, saj je potrebno posebno oziroma dodatno znanje, kar privede do iskanja novih kadrov ali usposabljanja obstoječih.

 

  1. SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA

Digitalizacija pomeni tudi veliko komunikacije in sodelovanja med vsemi vpletenimi, ne glede na fazo. Le-to mora biti ažurno z zagotavljanjem nemotenih delovnih procesov, ozkega grla, okvar … Usklajevanja so nujna, saj se v procesu digitalizacije proces skrajša kar pomeni, da vse poteka hitreje, zaradi česar je potrebna večja natančnost.

 

  1. CMR

CMR oziroma tovorni list, ki je eden najpomembnejših dokumentov poleg prevoza, je do sedaj bil na voljo zgolj v fizični obliki. To se bo kmalu spremenilo, saj bo na voljo tudi v e-obliki – testiranja namreč že potekajo. To za prevoznika pomeni veliki prednost, saj bosta, v idealnem primeru, v skladišču oba samodejno elektronsko izdana in posredovana in ju bo prevoznik lahko priklical na tablico ali mobilni telefon. Prednost, ki jo vidimo v tem je zmanjšanje papirologije in hitrejše obdelovanje podatkov. Izziv, ki nastane pa je, kaj se bo zgodilo s spremljevalnimi dokumenti (dobavnice, potrdila, specifikacije, ki so še vedno v papirnati obliki). Dejstvo je, da bo potrebnega torej veliko prilagajanja in strpnosti, kar je na začetku vedno težko.

 

  1. ZAŠČITA PODATKOV

Z digitalizacijo se manjša zasebnost in veča dostopnost do vseh mogočih podatkov. Zato so podjetja pod velikim pritiskom, da zagotovijo primerno varovanje le-teh. Zgodba v logističnem sektorju, kjer je izmenjava ogromne količine podatkov bistvenega pomena za upravljanje/izvajanje procesa, ni nič drugačna. Gre za podatke, ki zagotavljajo, da v vsakem trenutku preverimo, kaj se dogaja s pošiljko, kakšen je njen status … V primeru kibernetskega napada lahko pride do prekinitve tega procesa oziroma verige, kar lahko podjetje ogrozi na različne načine. Zaradi vsega tega je temu področju potrebno posvetiti dovolj časa in ga jemati resno.

 

Digitalizacija je za podjetja, če želijo ostati konkurenčna, nujna in neizbežna. Čarobne paličice ni, prav tako tudi zlatega pravila ne. Je pa tukaj potrebno imeti v mislih, da gre za etapno dirko, vsakdanjik … Kljub številnim izzivom, ki podjetja čakajo med transformacijo, je še vedno več prednosti.