Author: | Category: Prevozništvo |

Belgijsko združenje za promet in logistiko (TLV) je začelo izdajati elektronske različice tovornega lista. Glavni namen je olajšanje preverjanja.

CMR, imenovan tudi tovorni list, ureja zahteve o blagu vseh vrst na tovornem vozilu. Uporablja se, kadar se kraja, kjer se blago prevzame in kamor je blago dostavljeno, nahajata v dveh različnih državah. Najmanj ena od teh držav mora biti članica CMR. To velja ne glede na bivališče ali državljanstvo strank. Sporazum velja v vseh državah članicah Evropske unije in nekaterih drugih državah. Tudi jamstvo za škodo nastalo pri prevozu je določeno s tovornim listom.

Pomembni podatki na tovornem listu so: pošiljatelj, prejemnik, priloženi dokumenti, vrsta in količina blaga, registrska številka vozila, prevoznik.

Tovorni list se praviloma izpolni v treh izvirnikih, v praksi pa se dejansko uporabljajo štirje. Prvega prejme pošiljatelj, drugega in tretjega prejme prejemnik, medtem ko četrtega prejme prevoznik.

Elektronska različica, takoimenovani ECMR, je bila razvita v sodelovanju z belgijskim podjetjem Pionira in naj bi v celoti nadomestila obstoječi tovorni list papirnate oblike.

E-CMR po podatkih TLV-ja deluje na vseh mobilnih kot tudi fiksnih računalniških (oz. IT) sistemih. Digitalni tovorni list je mogoče povezati z obstoječimi sistemi, ki jih podjetje uporablja (kot so ERP, TMS, WMS), saj so podatki že samodejno shranjeni in potem preneseni na želen sistem.

Prednosti digitalnega CMR-a so hitrejša izpolnitev in lažje ter sigurnejše preverjanje dokumentov s strani organov in inšpektorjev.

Tudija Francija in Španija sta pričeli pilotno fazo z digitalnim CMR-om. Testna faza bo potekala 6 mesecev. Prvi prevoz je potekal iz mesta Huelva v Španiji in se je zaključil 1300 km kasneje v francoskem Perpignanu. Do konca leta želijo preizkusno fazo razširiti še v države Beneluxa.

Prihodnost transporta in logistike leži vsekakor v digitalni izmenjavi podatkov. E-CMR je novi dokaz za to.

Ali menite, da bi vam elektronski CMR olajšal delo? V čem vidite težave?