Author: | Category: Prevozništvo |

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, je v primerjavi s preteklim letom bilo prepeljanega 7 % več blaga.

Tovorna motorna vozila, ki so registrirana v Sloveniji, so v 2. četrtletju 2016 prepeljala:

  • 20,1 milijonov t blaga (7 % več kot v preteklem letu)
  • 4,8 milijarde tkm (1 % več kot v preteklem letu)
  • 311 milijonov km prevoženih z naloženimi vozili (3 % več kot v preteklem letu)

Stanje v notranjem prevozu:

  • Prepeljanih 12,6 milijonov t blaga
  • Opravljenih 547 milijonov tkm
  • Prevoženih 53 milijonov km z naloženimi vozili

Stanje v mednarodnem prevozu:

  • Prepeljanih 7,5 milijonov t blaga
  • Opravljenih 4,2 milijarde tkm
  • Prevoženih 258 milijonov km z naloženimi vozili

 

_nik6142_450x300px

Več informacij je na voljo na spletni strani Statističnega urada.

Takole pa je v 2. četrtletju izgledala situacija na evropskem prevozniškem trgu na TIMOCOMovi transportni platformi: Stanje v prevozništvu: 2. četrtletje