Author: | Category: Logistika |

Živimo v digitalni dobi, ki prevozniški panogi odpira številna vrata. Spletna trgovina postaja vse priljubljenejša, s tem pa se povečuje tudi obseg prevoza blaga po vsem svetu. Vse bolj razširjena avtomatizacija v dobavni verigi pa prevozniškim in logističnim podjetjem ne le olajšuje učinkovito upravljanje tega procesa, temveč tudi spodbuja njegov nadaljnji razvoj. Primer rešitve, ki sicer ni več nova, je pa vedno bolj pomembna, predstavlja intermodalni prevoz.  Ali se investicije na tem področju izplačajo, in če se, za koga? Odgovor sledi v nadaljevanju.

 1. Kaj je intermodalni prevoz?
 2. Kakšno je trenutno stanje na področju intermodalnega prevoza na Poljskem?
 3. Ali se intermodalni prevoz izplača?
 4. Prilagodljivost je ključ do uspeha

Kaj je intermodalni prevoz?

Intermodalni prevoz, imenovan tudi kombinirani ali mešani prevoz, je prevoz blaga v nakladalni enoti (večinoma v kontejnerju) s povezanimi prevoznimi sredstvi, na primer z ladjo, vlakom ali po cesti. Najnovejši podatki kažejo, da tovrstni prevoz blaga postaja vedno pomembnejši, ta trend pa se bo predvidoma nadaljeval tudi v prihodnje.

Kakšno je trenutno stanje na področju intermodalnega prevoza na Poljskem?

Poljski statistični urad (GUS) v enem izmed svojih poročil navaja, da je bilo v letu 2018 na Poljskem v uporabi 35 intermodalnih prekladalnih terminalov (večina jih leži v osrednjem in jugozahodnem delu države). Od tega jih je bilo 29 namenjenih izključno kopenskemu prometu (železniški in cestni prevozi), 6 pa pomorskemu in kopenskemu prometu. Iz vidika prevozniških in logističnih podjetij pa je posebej pomemben podatek, da je v letu 2018 število pretovarjanj na teh terminalih naraslo za kar 10,6 % v primerjavi z letom 2017. Tudi skupna masa na tak način transportiranega blaga konstantno narašča in je v zadnjem letu dosegla 67,3 mio ton.

Ali se intermodalni prevoz izplača?

Številni razlogi govorijo temu v prid. Zakaj se investicija v tovrstni prevoz blaga izplača?

 • Sortiment blaga, ki se prevaža na ta način, se nenehno širi;
 • Uvoz izdelkov iz Kitajske za posamezne kupce, npr. preko spletne maloprodajne trgovine Aliexpress, postaja vedno priljubljenejši. Takšne pošiljke se po večini transportirajo s kombiniranim pristopom;
 • Zaradi uporabe pomorskega in/ali železniškega prometa je intermodalni prevoz okolju prijaznejši;
 • Če tovorna vozila izvajajo intermodalni prevoz na razdalji manj kot 150 km od železniškega terminala, zanje ne veljajo omejitve vožnje med počitnicami ter omejitve, ki so običajne za kabotažo;
 • Napredujoča digitalizacija in avtomatizacija špediterjem olajšujeta učinkovito, gospodarno in predvsem cenovno ugodno upravljanje zapletenih dobavnih verig;
 • Strokovnjaki Evropske komisije redno spremljajo razvoj v prevozniški in logistični panogi ter delajo na številnih zakonodajnih spremembah, ki bodo v bližnji prihodnosti povečale dostopnost intermodalnega prevoza. Predlagane so na primer izboljšave na naslednjih področjih:
  • Omilitev omejitev glede teže in mer za tovornjake in kontejnerje, ki jih ti prevažajo (spremembe so deloma že uvedene);
  • Poenostavljeni upravni postopki za lažjo pridobitev potrebnih dovoljenj in nižanje s tem povezanih stroškov.

 

Omeniti velja tudi, da največja evropska prevozniška podjetja vedno pogosteje investirajo v kombinirane prevoze, s čimer narašča tudi povpraševanje po profesionalnih podjetjih z izkušnjami na področju tovrstne špedicije.

Prilagodljivost je ključ do uspeha

O tem, da prevozniško-logistična panoga velja za najhitreje rastočo gospodarsko panogo, ni nobenega dvoma. Lastnosti, kot so fleksibilnost posameznega podjetja, njegova odprtost za inovativne rešitve ter zmožnost prilagajanja tem novim rešitvam (ali tukaj biti celo en korak spredaj), niso merodajne zgolj za poslovni uspeh posameznega podjetja, temveč so odločilnega pomena tudi za prihodnost celotne prevozniške panoge na Poljskem.