Author: | Category: Prevozništvo |

Na konferenci Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so bili predstavljeni aktualni problemi slovenskih prevoznikov blaga in potnikov.

Naslednji problemi so bili posebej izpostavljeni:

Nelojalna konkurenca iz tujine (“Inšpektorji v večini primerov izdajo opozorilo, kazni pa je premalo, kar spodbuja nelojalno konkurenco,” pravi Predsednik sekcije za promet pri OZS Andrej Klobasa. Največ kršiteljev je iz Bolgarije, Srbije in Romunije.)

Premalo subvencij za nakup okolju prijaznejših vozil (“Prevozniki na leto v državni proračun prispevajo več 10 milijonov evrov, zato so subvencije več kot upravičene. Takšno prakso subvencioniranja pa poznajo tudi v drugih državah EU,” je razlagal Sekretar sekcije za promet pri OZS Bojan Pečnik.)

Kršenje pravic delavcev (“Sindikati bi morali govoriti resnico in z imenom in priimkov izpostaviti tiste prevoznike, ki kršijo delovno zakonodajo. Tiste, ki kršijo pravila, je treba sankcionirati in jim odvzeti licenco, pri čemer bo naša sekcija za promet vztrajala. Nepošteno je, da kršitelji in sindikati mečejo slabo luč na vse slovenske prevoznike,” tako Klobasa.)

V Sloveniji sicer deluje okoli 7000 cestnih prevoznikov blaga in storitev, ki zaposlujejo okoli 15.000 poklicnih voznikov.

_NIK6667_450x300px

K celotnemu članku: http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/AktualnoizOZS/Novice/tabid/278/ArticleId/3277/Default.aspx#